Wikisource:Cộng tác của Tháng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mỗi tuần, cộng đồng Wikisource sẽ chọn ra một tác gia chưa có nhiều tác phẩm trên dự án, và tập trung sự chú ý của mọi người vào việc cải tiến bộ sưu tập các văn thư do người đó sáng tác.

Mục tiêu phát triển sẽ tập trung chủ yếu vào việc bổ sung các văn kiện mới của tác gia đó, nhưng cũng gồm cả việc định dạng, hiệu đính, và tải minh họa cho các tác phẩm.

Cộng tác trong Tháng

Công việc cộng tác của Tháng này là thu thập các tác phẩm của...
Nhà văn Phan Khôi.

Vừa rồi: Nguyễn Bính: xem tiến triển!
Xin mời các thành viên quan tâm tìm kiếm và bổ sung các tác phẩm của tác gia này cho Wikisource. Xin cảm ơn.


Các cộng tác trước đây[sửa]