Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Trang Mục lục”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giờ bạn đã có thể lưu trang mục lục. Bạn có thể điền vào bất kỳ ô nào trước khi lưu trang và thay đổi chúng nếu cần bằng cách sửa đổi chúng về sau.
 
== ParametersTham số ==
 
Trang mục lục có những tham số chi tiết với một số thông tin có sẵn. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng từng tham số.
Index pages have specific, preset parameters as part of the index template. The following instructions explain how to use each parameter.
 
; {{anchor+|TypeLoại sách}}
: TheLoại typetác ofphẩm the original workgốc. ThisMặc willđịnh default to ''BookSách'', which is theloại mosttác commonphẩm typephổ ofbiến worknhất ontại Wikisource.
:* ''Tuyển tập'' dùng cho tuyển tập các nội dung phương tiện có liên quan đến nhau. Loại tác phẩm này không được khuyến khích ở Wikisource và từng tác phẩm trong tuyển tập nên được tải lên độc lập.
:* ''Collection'' is used for a collection of media that are related. This is discouraged on the English Wikisource and the individual items should be loaded separately.
:* ''Tạp chí'' dùng cho số phát hành hoàn chỉnh của một tạp chí. Thường bao gồm nhiều bài viết hoặc bài báo, và sẽ được nhúng chéo riêng rẽ. Tải các bài viết riêng rẽ từ một tạp chí là điều không được khuyến khích. Tuy nhiên, để ý rằng một số tạp chí sẽ có các điều khoản bản quyền khác nhau đối với các bài viết được đăng.
:* ''Journal or magazine'' is used for complete numbers or issues of a journal. Often these are made up of multiple articles or papers that will be transcluded separately. Uploading single articles from a journal is discouraged. However, do be aware that some journals and magazines will have different copyright terms on the various articles within them.
:* ''Luận văn'' thường dùng cho các tác phẩm không được xuất bản một cách chính quy. Phải thật cẩn trọng với dạng tác phẩm thế này và đảm bảo là chúng thỏa mãn các tiêu chí đưa vào của Wikisource. Xem [[Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource]] để biết thêm chi tiết.
:* ''Thesis, report'' is generally used for works that have not been formally published. Care needs to be taken with these to ensure that they meet the Wikisource inclusion criteria. See [[WS:WWI|What Wikisource includes]] for more details.
:* ''Từ điển'' dùng cho sách sẽ được nhúng chéo theo từng phần rất nhỏ.
:* ''Dictionary'' is used for books that will be transcluded in very small sections.
 
; {{anchor+|TitleTựa đề}}
: Tựa đề của tác phẩm. Néu có phụ đề thì cũng nên ghi vào đây. Tựa đề nên được [[Trợ giúp:Biên tập#Liên kết|đặt liên kết wiki]] đến [[H:KGT|không gian tên]] chính. Không nên đặt phụ đề vào liên kết. Nếu có nhiều hơn một tác phẩm có cùng tên bạn sẽ cần phải [[Trợ giúp:Trang định hướng|tạo trang định hướng]].
: The title of this work. If there is a subtitle it should be included here as well. The title should be [[Help:Editing#Links|wikilinked]] to the main [[Help:Namespaces|namespace]]. The subtitle should not be part of the link. If there is more than one work with the same name then you will need to [[Help:Disambiguation|disambiguate]].
 
; {{anchor+|LanguageNgôn ngữ}}
: Ngôn ngữ chính mà tác phẩm sử dụng, ghi bằng mã hai hoặc ba ký tự của ngôn ngữ. Tại Wikisource tiếng Việt, nó sẽ là vi.
: The primary language of the work using the standard codes with two or three letters. Here on the English Wikisource, this will be en, enm (Middle English), ang (Old English) or sco (Scots).
 
; {{anchor+|VolumeTập}}
: IfNếu thisMục Indexlục file ismột aphần partcủa ofmột atác multi-volumephẩm workcó nhiều tập, enternhập số thethứ volumetự numbertập intovào thisô fieldnày. IfNếu differentcác volumestập usekhác differentnhau subpagessử itdụng maycác helptrang tocon wikilinkkhác thisnhau, parameter tothể theđặt volume'sliên subpagekết incho thetham Mainsố namespacenày đến tập đó trong không gian tên Chính. For example,dụ <code><nowiki>[[MySách bookcủa tôi/VolumeTập 01|vol.tập 1]]</nowiki></code>, ifnếu itđây is thetập firstđầu volumetiên ofcủa the workcuốn "MySách của booktôi".
 
; {{anchor+|AuthorTác giả}}
: Tên của tác giả sẽ đặt ở đây. Cách làm phổ biến là đặt liên kết tên này đến trang của tác giả trong không gian tên Tác gia.
: The name of the author should go here. It is common practice to wikilink this name to the author's page in the Author namespace.
 
; {{anchor+|TranslatorDịch giả}}
: Nếu tác phẩm gốc được xuất bản trong ngôn ngữ khác, ghi tên (các) dịch giả vào đây. Cũng nên đặt liên kết wiki đến không gian Tác gia.
: If the work was originally published in another language, enter the name of the translator(s). This should be wikilinked to the Author: namespace.
 
; {{anchor+|EditorBiên tập viên}}
: Nếu là một tác phẩm có nhiều tác giả, như bách khoa toàn thư hoặc tạp chí, nhập tên các biên tập viên vào đây. Nên đặt liên kết wiki đến không gian Tác gia.
: If this is a multi-author work, such as an encyclopedia or a journal, enter the name of the editor(s). This should be wikilinked to the Author: namespace.
 
; {{anchor+|IllustratorHọa sĩ minh họa}}
: Nhập tên của (các) họa sĩ minh họa được ghi trong tác phẩm. Nên đặt liên kết wiki đến không gian Tác gia.
: Enter the name(s) of any illustrators that are credited in the work. This should be wikilinked to the Author: namespace.
 
; {{anchor+|SchoolTrường}}
: Chủ yếu áp dụng cho Luận văn. Cơ sở giáo dục nơi người viết tạo ra tác phẩm sẽ được ghi ở đây. Một cách dùng khác là dành cho tác phẩm cộng tác của các tác giả không tên là phụ tá cho một tác giả nào đó (nhóm tác giả...).
: This applies mainly to Theses and Reports. The institution under whose auspices the work was produced is entered here. This should be linked to the Portal: namespace. An alternate use would be if the work was a collaborative production from among a group of unnamed followers of a particular author. This would mostly apply to artworks and hence rarely used here.
 
; {{anchor+|PublisherNhà xuất bản}}
: Tên nhà xuất bản ghi vào đây.
: The name of the publisher should go here. If a portal exists for this author, the publisher's name may optionally be wikilinked to the appropriate page in the Portal namespace.
 
; {{anchor+|LocationNơi xuất bản}}
: Tên địa điểm đặt nhà xuất bản.
: The location of the publisher should go here.
 
; {{anchor+|YearNăm ofxuất publicationbản}}
: Năm xuất bản như ghi trên trang bìa, bìa lót, hoặc năm có giấy phép và nộp lưu chiểu.
: The year the work was published should go here.
 
; {{anchor+|SortTừ keykhóa}}
: IfNếu thetên namecủa oftrang theMục Indexlục pagebắt beginsđầu withbằng anmột articletừ (''the'',không có mấy ý ''a''nghĩa, ''an'')tham orsố anày similar word,thể thisdùng parameterđể cansắp bexếp used tomột sortcách itđúng correctlyđắn introng Categorycác pagestrang thể loại. Ithoạt actsđộng as thenhư <nowiki>{{DEFAULTSORT}}</nowiki> for the Index page. See [[w:wp:Categorization#Sortcho keys]]trang forMục detailslục.
 
; {{anchor+|Bản quét}}
; {{anchor+|International Standard Book Number}}, OCLC, LCCN, ARK from BNF, National Archives Number
: Chọn kiểu tập tin phù hợp từ danh sách thả xuống. Nó sẽ tạo ra liên kết wiki đến trang chứa bản quét trong không gian tên Tập tin. Nếu trường này để là "khác", sẽ không có liên kết wiki được tạo ra. Dựa trên các định dạng tập tin được hỗ trợ, nó nên là djvu hoặc pdf. Có thể ghi đè trường này nếu như trang mục lục được tạo thành từ các tập tin hình ảnh đơn lẻ (xem phía dưới).
: A unique identifier for the work assigned by one of these organisations. Only one of these is needed and for some early works there will be no identifier available.
 
; {{anchor+|ScansHình bìa}}
: Trang tựa đề của tác phẩm. Con số trong ô văn bản là trang trong bản quét sẽ được hiển thị, mặc định là trang đầu tiên. Có thể ghi đè.
: Select the appropriate file type from the drop-down list. It will create a wikilink to the scan's page in the File namespace. If this field is left as "other" the wikilink will not be created. Based on currently supported file types this will be djvu or pdf. This can be overridden if, for example, an index page is being created manually from individual page images (see below).
 
; {{anchor+|CoverTiến imagetriển}}
: Quản lý việc xếp loại các trang Mục lục. Nó sẽ là một trình đơn thả xuống, nhưng bạn cũng có thể gõ tay vào đó. Trong phần lớn trường hợp, trạng thái đầu tiên của một tác phẩm mới sẽ là "Cần hiệu đính". Bản mẫu ẩn bên trong trang mục lục sẽ ghi lại thiết lập bằng mã ký tự.
: The title page of the work. The number in the text field represents the page of the scan to be shown, the default is the first page. This can be overridden.
 
; {{anchor+|Progress}}
: This controls the Index page's categorization. It will normally appear as a drop-down menu, but text can be entered instead. In most cases the initial status of a newly added work will be "To be proofread". The template behind the index page records the setting with a short alphabetic code.
 
{| class="wikitable valign" cellspacing=0 cellpadding=2 width="70%" {{table style|mc}}
|+ Tùy chọn của tham số Tiến triển
|+ Available options for the Progress parameter
! Trình đơn
! Menu option
! Code
! Tình trạng
! Status
! Giải thích
! Description
! Thể loại theo dõi
! Tracking category
|-
| Hoàn tất
| Done
| T
| Hoàn tất. Tất cả các trang của tác phẩm đều đã được phê chuẩn
| Done—All pages of the work proper are validated
| Tất cả các trang trong tập tin có liên quan đến tác phẩm đều đã được phê chuẩn hoặc ghi "không nội dung". Không có trang nào có vấn đề. Việc nhập nội dung cho các trang quảng cáo là hoàn toàn tùy chọn trong tình trạng này.
| All pages in the file that relate to the work have been validated or are set to "without text". There are no problematic pages. Completion of any advertisement pages is optional for this setting.
| [[:Thể loại:Sách đã được phê chuẩn|Sách đã được phê chuẩn]]
| [[:Category:Index Validated|Index Validated]]
|-
| Cần phê chuẩn
| To be validated
| V
| Đã hiệu đính. Tất cả các trang của tác phẩm đều đã được hiệu đính, chưa được phê chuẩn toàn bộ
| Proofread—All pages of the work proper are proofread, but not all are validated
| Tất cả các trang trong tập tin có liên quan đến tác phẩm đều đã được hiệu đính ít nhất một lần và tác phẩm đã sẵn sàng để được phê chuẩn. Nó phải có mục lục và tất cả các trang. Hình ảnh có trong tác phẩm cần phải được chuyển. Việc nhập nội dung cho các trang quảng cáo là hoàn toàn tùy chọn trong tình trạng này.
| All pages in the file that relate to the work have been proofread at least once and the work is ready for validation. This includes tables of contents and pages in the index. Images included as part of the work should be present. Completion of any advertisement pages is optional for this setting.
| [[:Thể loại:Sách đã được hiệu đính|Sách đã được hiệu đính]]
| [[:Category:Index Proofread|Index Proofread]]
|-
| Cần hiệu đính
| To be proofread
| C
| Cần hiệu đính
| To be proofread
| Có trang văn bản cần được hiệu đính. Tại thời điểm này, có thể tồn tại trang có vấn đề.
| There are text pages waiting to be proofread. At this point problematic pages may be present.
| [[:Thể loại:Sách chưa được hiệu đính|Sách chưa được hiệu đính]]
| [[:Category:Index Not-Proofread|Index Not-Proofread]]
|-
| Ready for Match & Split
| MS
| Ready for Match and Split
| There is already a main namespace text that is the same edition as this Index and is not proofread from a scan. See [[Help:Match and split]] for more details. If the requirements for "match and split" are met, setting this status may help to prevent other users from beginning proofreading unhelpfully.
| [[:Category:Index - Ready for Match and Split|Index - Ready for Match and Split]]
|-
| Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản
| Needs an OCR text layer
| OCR
| Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản
| Needs an OCR text layer
| Tập tin của Mục lục này không có lớp văn bản và cần một biên tập viên có kinh nghiệm xem qua.
| The file for this Index doesn't have an embedded text-layer and needs the attention of an experienced editor.
| [[:CategoryThể loại:IndexSách - TextCần Layervăn Requestedbản|IndexSách - TextCần Layervăn Requestedbản]]
|-
| Tập tin gốc bị sai (thiếu trang, trang sai trật tự, v.v.)
| Source file is incorrect (missing pages, unordered pages, etc)
| L
| Tập tin gốc phải được sửa trước khi hiệu đính
| Source file must be fixed before proofreading
| Tập tin gốc của Mục lục này có một hoặc nhiều lỗi về cấu trúc như bị thiếu trang, trang bị trùng, trang bị sai thứ tự hoặc các lỗi tương tự. Khi được phát hiện, tất cả công việc hiệu đính nên được dừng lại cho đến khi có biên tập viên có kinh nghiệm xem qua và giải quyết.<p>Dùng trang thảo luận Mục lục hoặc trường Tập để ghi chú các vấn đề. Nó sẽ giúp cho biên tập viên dễ xác định và giải quyết vấn đề.</p>
| The source file this Index is built from has one or more structural issues such as omitted pages, duplicate pages, pages out of published order or similar flaws. When this has been set, all proofreading work under the Index should cease until an experienced editor has been able to investigate the problem and sort it out.<p>Use either the Index talk page or the Volumes field to note what the problems are. This will help the investigating editor in determining how to resolve the issue(s) and reduce the amount time and effort needed to implement the solution(s).</p>
| [[:CategoryThể loại:IndexSách - FileTập totin fixcần sửa|IndexSách - FileTập tin tocần fixsửa]]
|-
| Cần pagelist để xác minh tập tin đã đủ và đúng trước khi hiệu đính
| Source file must be checked (for missing pages, unordered pages, etc) before proofreading
| X
| Tập tin gốc phải được kiểm tra trước khi bắt đầu hiệu đính
| Source file must be checked before proofreading commences
| Tập tin gốc đã được tải lên nhưng chưa được kiểm tra lỗi như thiếu trang hoặc trang sai thứ tự
| The source file has been uploaded but it has not yet been checked for faults such as missing or mis-ordered pages
| [[:CategoryThể loại:IndexSách - FileTập totin checkcần kiểm|IndexSách - FileTập tin tocần checkkiểm]]
|-
|
|
|
| Một số nhỏ các trang mục lục không có trạng thái; nó thường xảy ra khi trang mục lục bị lỗi gì đó.
| A small number of index pages do not have a status; this will generally only occur when the index page is malformed.
| [[:Thể loại:Sách - Không rõ tiến triển|Sách - Không rõ tiến triển]]
| [[:Category:Index - Unknown progress|Index - Unknown progress]]
|}
 
; {{anchor+|PagesCác trang}}
:''Xem [[Trợ giúp:Đánh số trang#Đánh số trang trong không gian tên Mục lục|Đánh số trang trong không gian tên Mục lục]]''
:''See [[Help:Page numbers#Page numbers in the Index namespace|Page numbers in the Index namespace]]''
<div style="margin-left:1.75em;">
<p> Trường này dùng để chứa This field is used to host the means to generate a graphical representation of all the positions (or scanned pages) found in a typical .DjVu or .PDF uploaded source file as they are [re]mapped with manually assigned page numbering to offset any differences between the actual source file and this graphical representation. Such assignments, offset or otherwise, automatically link to their corresponding targets in the Page: namespace where any embedded page content extracted from a source file is displayed side-by-side with a thumbnail image of the file position (or scanned page) associated with that content. This is done in order to better facilitate the transcription and proofreading process as explained earlier on.</p>
 
<p> The means to accomplish the above is done through the <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> tag with pre-defined commands. The Pages field is automatically populated with the <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> tag by default and, if left untouched, will always generate a basic position#-to-page# graphical representation of 1-to-1 (i.e. no offsets, customizations, etc.) all the way through & until the end of the uploaded source file is detected for you.</p>

Bảng điều hướng