Gà đẻ trứng vàng (Nguyễn Văn Vĩnh dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Gà đẻ trứng vàng.
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
La Poule aux œufs d’or - Gà đẻ trứng vàng

GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG

     Tham thì thâm, cổ-nhân dạy thế,
     Lấy chuyện gà ra để răn đời,
        Đem câu bịa đặt kể chơi:
Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng.
     Chủ ngỡ có bảo-tàng trong bụng,
     Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu,
        Ai ngờ có cóc chi đâu,
Gà thường cũng vậy, khác nhau chút nào.
     Chủ biết dại, kêu gào tiếc của;
     Làm gương soi cho đứa tham tâm,
        Mới đây có kẻ nghĩ lầm;
Được mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn.
        Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.


Nguồn