Hai con dê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hai con dê ăn rồi, vùng muốn đi tằm vính: nó đi lại chỗ ít người tới: ở đó không có đàng sá chi cả, có một cục đá, một hòn núi dốc xuống vực núi sâu thẳm, hai mụ dê đến đó chơi. Chẳng chi ngăn cản thú hay leo trèo nầy cho được. Vậy hai dê mới tự tung tự tác, mỗi con đều bỏ chỗ đồng cỏ thấp, một con đi một phía; tình cờ con kia đi qua phía chỗ con nọ. Đụng một cái rạch, có một tấm ván bắc làm cầu. Ước chừng hai con chồn đi cặp ngang qua trên cái cầu nầy có khi không đặng: vả lại, nước trong, rạch sâu, đáng lẽ hai chị khẳng khái ấy phải run sợ. Tuy có nhiều việc hiểm nghèo trước mắt, song chị kia đạp một chưn trên tấm ván, chị nọ bèn làm theo. Trong trí tôi tưởng thấy vua Philippe đi tới chỗ Ile de la Conférence với vua Louis le Grand. Vậy kẻ đi tầm vấy ta đó đi tới từ bước, đi giao đầu, cả hai lấy làm khoái ý, tới chính giữa chặng cầu không muốn nhường nhau. Sử còn chép rằng chúng nó lấy làm vinh hiển mà kể trong dòng mình có một con dê kia, công nghiệp chẳng ai bì đặng, thần Polyphème đi lễ dê ấy cho nàng tiên Galatée; lại một con khác nữa là con dê tên Amalthée nuôi thần Jupiter. Đến đó khó bề thối lui, cả hai đều té xuống sông hết đi.

Sự nầy chẳng phải lạ chi, ấy đường danh lợi mần ri trên đời.