Bước tới nội dung

Mặt trời và loài ếch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Soleil et les Grenouilles - Mặt trời và loài ếch

MẶT TRỜI VÀ LOÀI ẾCH

     Vua ngược-ác một hôm lấy vợ,
     Cả bàn-dân mừng rỡ yến diên,
        Duy Ê-đốp bảo là điên,
Ô hay! lũ ngốc tự-nhiên mừng xằng!
     Bèn đem chuyện kể rằng: Khi trước,
     Vầng Thái-dương muốn rước dâu về.
        Chuôm ao ếch nhái sợ mê,
Inh-tai chẵng-chuộc, trong khe dưới ngòi:
     — Than ôi! nếu Mặt-trời sinh đẻ,
     Ếch nhái ta hồ dễ ở yên,
        Một Mặt-trời đã nóng điên,
Ví bằng nửa tá bể liền cạn khô.
     Cá và ếch biết vô đâu ở?
     Cói với lau biết nở nơi nao?
        Loài ta biết tính thế nào?
Nước-nôi khô ráo, sống sao phen này?
     Lời nói phải mà hay đáo-để!
     Ếch khôn-ngoan người dễ đã tầy.


Nguồn