Tác gia:Nguyễn Ngọc Tương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyễn Ngọc Tương
(1827–1898)
Nguyễn Ngọc Tương là một sĩ phu theo đường lối chống thực dân Pháp trong lịch sử Việt Nam.

Tác phẩm[sửa]


PD-icon.svg Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.