Thằng ăn trộm với con heo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hai tên kia dắt gấu đi vừa đến một cái quán ở trong làng, thì trời đã tối rồi, tính tạm nghỉ tại đó. Lúc ấy tên quán mới bán con heo nó nuôi bấy lâu nay, nên chuồng heo trống, đem gấu nhốt vào đó.

Qua canh ba có một tên ăn trộm đến rình bắt heo, nó nhóng để anh quán nuôi cho trộng trộng; vì chú chàng không dè chủ quán cũng thấy heo đã trộng đem đi bán rồi. Nó lên mở cửa chuồng, chun vào trong tối, xốc lại cổng quách lấy con gấu, ngờ là heo. Gấu giựt mình rống lên, nhảy chụp ôm riết chú bợm ta lại chặc cứng cựa quậy vùng vẫy không đặng, dẫy hết sức cũng không ra.

Túng quá phải la lớn lên; bộ hành ai nấy không biết chuyện gì, nghe la chạy ra tiếp cứu. Họ chữa thôi đà hết hơi hết sức, mới gỡ anh ta ra khỏi, thì mình mẩy gấu nó quào trầy xẻ rách nát, máu chảy ròng ròng.

Tuy vậy chớ cũng không khỏi họ dẫn nộp cho quan.