Truyện Kiều (bản Trương Vĩnh Ký 1911)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Kiều  (1911) 
của Nguyễn Du, do Trương Vĩnh Ký dịch

金 雲 翹 傳
POÈME
KIM, VÂN, KIỀU
TRUYỆN

TRANSCRIT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN QUỐC-NGỮ AVEC DES NOTES EXPLICATIVES, ET PRÉCÉDÉ D’UN RÉSUMÉ SUCCINCT DU SUJET EN PROSE

PAR

P. J.-B. TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

REVU, CORRIGE, AUGMENTÉ ET ILLUSTRE

3’ ÉDITION 
載士
記 永 張
3’ ÉDITION 

Illustrations de NGUYỄN-HỮU-NHIÊU

PRIX......... 2$00

SAIGON
F.-H. SCHNEIDER, ÉDITEUR


1911

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1927, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1927, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.