Đề tài trên Thảo luận Thành viên:Vinhtantran

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)

Nên tách thành 2 bản: bản do Hồ Chí Minh đọc ở Ba Đình ngày 2-9-1945 và bản đăng trên báo Cứu quốc ngày 5-9-1945. Bản Tuyên ngôn Độc lập cũ là bản do Hồ Chí Minh đọc, thấy nội dung khớp với file âm thanh, trừ đoạn Trước ngày chín tháng ba Hồ Chí Minh đọc là Trước ngày mồng chín tháng ba, đoạn Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật Hồ Chí Minh đọc là Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật. Còn bản đăng trên báo Cứu quốc thì khác biệt rất nhiều chỗ, xem Thảo luận:Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam#So sánh hai phiên bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam. Vì vậy nên tách thành 2 bản.

Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)

Theo các nguồn , thì đoạn băng Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập được Đài tiếng nói Việt Nam ghi âm sau năm 1954 chứ không phải ghi âm ngày 2-9-1945. Nên cũng chẳng biết bản nào mới là bản gốc nữa. Nhưng văn bản trong Hồ Chí Minh toàn tập và SGK Ngữ văn 12 hiện nay đều giống văn bản trong đoạn băng Hồ Chí Minh đọc chứ không giống văn bản đăng trên báo Cứu quốc ngày 5-9-1945.

Bài đăng này đã bị ẩn bởi Tranminh360 (lịch sử)
Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)
Vinhtantran (Thảo luậnđóng góp)

Anh thấy bản trên báo Cứu Quốc có lẽ gần với bản gốc hơn. Có rất nhiều thứ liên quan đến ngày Độc lập mà sau này người ta dựng lại, ví dụ như trang phục chẳng hạn. Về việc tạo một phiên bản thứ hai, anh không đồng ý. Phải có sự khác biệt đáng kể về nội dung và ý nghĩa thì mới nên tạo một phiên bản thứ hai. Những khác biệt như em chỉ ra có thể đặt chú thích trong bài giống như đã làm trong phiên bản Truyện Kiều hoặc Lục Vân Tiên.

Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)

Trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, xuất bản lần thứ ba, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011, bản Tuyên ngôn Độc lập có ghi chú: Bản Tuyên ngôn Độc lập này, chúng tôi lấy nguồn từ báo Cứu quốc, số 36, ngày 5-9-1945. Các lần xuất bản trước được lấy nguồn từ bản sao băng ghi âm của Viện Hồ Chí Minh. Như vậy bản đăng trên báo Cứu quốc là bản gốc mà Hồ Chí Minh toàn tập đã xác nhận, văn bản trong băng ghi âm không phải bản gốc vì nó được ghi âm sau năm 1954.

Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)
Vinhtantran (Thảo luậnđóng góp)

Anh rất muốn chờ để cho nó làm bài Tháng 9 cho trùng với Quốc khánh Việt Nam nhưng mấy tháng rồi không có bài nào lấp vào chỗ trống. Có lẽ phải đưa nó lên thôi.

Trả lời “Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam”