Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm chọn lọc Tác phẩm chọn lọc (ứng cử viên) lưu trữ (mới nhất) →
Viết tắt:
WS:UCVCL
Đây là trang dùng để đề cử các tác phẩm chọn lọc theo các hướng dẫn về Tác phẩm chọn lọc. Một tác phẩm chọn lọc phải đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác trên Wikisource. Khi bạn đề cử một tác phẩm, bạn nên có trách nhiệm cải tiến tác phẩm theo những ý kiến chưa đồng tình ở đây.

Bất kỳ thành viên đầy đủ nào (mở tài khoản trên 4 ngày và có hơn 10 sửa đổi) đều có thể đề cử hoặc bỏ phiếu cho một tác phẩm (dựa trên các tiêu chí). Vào mỗi tháng, đề cử nào đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất, nếu có hai tác phẩm bằng tỷ lệ thì là tác phẩm có nhiều phiếu hơn, sẽ được lựa chọn làm tác phẩm chọn lọc. Tất cả các đề cử có ít hơn 70% số phiếu ủng hộ sau một tuần sẽ được lưu trữ. Những đề cử có triển vọng (tối đa là 10) sẽ được chuyển sang tuần kế tiếp, và các thành viên sẽ tiếp tục bỏ phiếu.

Tác phẩm chọn lọc sửa
Thời gian Tác phẩm
2021
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Ghi chú

Thông tin[sửa]

Đề cử một tác phẩm[sửa]

 1. Hãy đảm bảo tác phẩm đạt được toàn bộ các các tiêu chí của một tác phẩm chọn lọchướng dẫn cách biên soạn. Đề cử nào bị đánh dấu chưa đạt tiêu chí sẽ bị gỡ sau 24 giờ, trừ khi nó được sửa để thỏa mãn các tiêu chí trong thời gian đó.
 2. Hãy đảm bảo "tùy chọn tải về" ở thanh bên hoạt động tốt với toàn bộ tác phẩm
 3. Ghi chú việc đề cử tại trang thảo luận tác phẩm bằng cách thêm bản mẫu {{ứng viên tác phẩm chọn lọc}}.
 4. Bắt đầu thảo luận ở dưới trang này. Ghi rõ lý do đề cử tác phẩm.
Xem thêm

Thảo luận[sửa]

 • Nếu bạn tin rằng tác phẩm đã thỏa mãn toàn bộ các tiêu chí, hãy viết Đồng ý kèm theo lý do của bạn.
 • Nếu bạn phản đối đề cử, viết Không đồng ý kèm theo lý do của bạn. Mỗi một phiếu không đồng ý phải có lời giải thích chính đáng và có thể giải quyết được. Nếu trên nguyên tắc không có cách nào có thể "sửa" được nguyên nhân phản đối, lời phản đối có thể bị bỏ qua. Áp dụng tương tự đối với lời phản đối với lý do "không phù hợp để đưa lên trang chính", trừ khi có thể làm gì đó để nó trở nên phù hợp với trang chính.
 • Để rút lại lời phản đối, gạch ngang (bằng <s>nội dung</s>) chứ đừng xóa nó đi.

Kết luận một đề cử (dành cho bảo quản viên)[sửa]

 • Đề cử thất bại
  1. Ghi một tóm tắt tại sao đề cử thất bại.
  2. Lưu trữ nó.
  3. Đặt {{Đề cử tác phẩm chọn lọc thất bại|năm|tiêu đề}} vào đầu trang thảo luận của tác phẩm (thêm năm và tên đề mục của thảo luận đã lưu trữ).
 • Đề cử thành công
  1. Ghi một tóm tắt về việc tác phẩm được lựa chọn làm chọn lọc.
  2. Lưu trữ nó.
  3. Thêm tác phẩm vào {{Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc}} (với trang con năm và tháng theo định dạng "2021/5") và {{danh sách tác phẩm chọn lọc}}.
  4. Đặt {{chọn lọc}} vào phía trên bản mẫu {{đầu đề}} trong trang chính của tác phẩm.
  5. Đặt {{thảo luận chọn lọc|2021-06}} vào đầu trang thảo luận chính của tác phẩm (thay số tháng cho đúng).
  6. Khóa toàn bộ các trang nằm trong không gian chính của tác phẩm.
  7. Ghi tình trạng chọn lọc của tác phẩm tại mục dữ liệu của nó trên Wikidata.

Đề cử[sửa]

Xem các đề cử trước tại lưu trữ.

Hưng Đạo vương[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 4 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca/Cuốn thứ nhứt[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 4 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Việt Nam phong tục[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 6 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Anh phải sống[sửa]

Hiệu đính từ tháng 7 năm 2020. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Luật 10-59[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 8 năm 2020. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 07:11, ngày 1 tháng 9 năm 2020 (UTC)
Symbol declined.svg Phản đối Phản đối toàn bộ các đề cử trên. Theo Wikisource:Tác phẩm chọn lọc#Tiêu chí: Tác phẩm phải được hiệu đính đầy đủ bởi nhiều thành viên để bảo đảm nó khớp một cách chính xác với bản gốc. Tác phẩm chỉ được hiệu đính bởi 1 thành viên là không đáp ứng được tiêu chí của tác phẩm chọn lọc. Tranminh360 (thảo luận) 04:07, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Do Tân nói trong thảo luận này: mình gõ văn bản bằng tay, thậm chí dùng văn bản có sẵn và chỉnh sửa cho khớp, thì rất đáng để đặt màu vàng nên gõ xong tôi đặt màu vàng đấy chứ đã hiệu đính gì đâu, cần có người soát lỗi đánh máy đã chứ? Tranminh360 (thảo luận) 04:27, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Tôi không rõ các tác phẩm bạn đưa vào là tự đánh máy hay lấy từ nguồn đánh máy có sẵn sau đó soát lỗi. Nếu là trường hợp 1, tức là tự đánh máy và sau đó tự kiểm lỗi thì chưa đạt đủ điều kiện nhiều thành viên. Còn trường hợp 2 thì đã đủ điều kiện. Tác phẩm nào thuộc trường hợp thì 1 nhờ bạn đánh dấu vào đề cử và sẽ để chúng lại. Các tác phẩm do tôi đưa vào (không có đánh dấu "Phản đối" ở trên, kể cả Luật 10-59) đều thuộc nhóm 2. Tân (thảo luận) 20:46, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Các tác phẩm tôi đánh dấu Symbol declined.svg Phản đối đều do tôi tự đánh máy (mà còn đánh máy trên điện thoại nữa). Riêng Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca thì phần tiếng Việt lấy từ bản đánh máy của tve-4u.org, còn phần chữ Hán do tôi đánh máy. Tranminh360 (thảo luận) 03:14, ngày 29 tháng 8 năm 2020 (UTC)