Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm chọn lọc Tác phẩm chọn lọc (ứng cử viên) lưu trữ (mới nhất) →
Đây là trang dùng để đề cử các tác phẩm chọn lọc theo các hướng dẫn về Tác phẩm chọn lọc. Một tác phẩm chọn lọc phải đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác trên Wikisource. Khi bạn đề cử một tác phẩm, bạn nên có trách nhiệm cải tiến tác phẩm theo những ý kiến chưa đồng tình ở đây.

Bất kỳ thành viên đầy đủ nào (mở tài khoản trên 4 ngày và có hơn 10 sửa đổi) đều có thể đề cử hoặc bỏ phiếu cho một tác phẩm (dựa trên các tiêu chí). Vào mỗi tháng, đề cử nào đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất, nếu có hai tác phẩm bằng tỷ lệ thì là tác phẩm có nhiều phiếu hơn, sẽ được lựa chọn làm tác phẩm chọn lọc. Tất cả các đề cử có ít hơn 70% số phiếu ủng hộ sau một tuần sẽ được lưu trữ. Những đề cử có triển vọng (tối đa là 10) sẽ được chuyển sang tuần kế tiếp, và các thành viên sẽ tiếp tục bỏ phiếu.

Tác phẩm chọn lọc sửa
Thời gian Tác phẩm
2023
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Ghi chú

Thông tin[sửa]

Đề cử một tác phẩm[sửa]

 1. Hãy đảm bảo tác phẩm đạt được toàn bộ các các tiêu chí của một tác phẩm chọn lọchướng dẫn cách biên soạn. Đề cử nào bị đánh dấu chưa đạt tiêu chí sẽ bị gỡ sau 24 giờ, trừ khi nó được sửa để thỏa mãn các tiêu chí trong thời gian đó.
 2. Hãy đảm bảo "tùy chọn tải về" ở thanh bên hoạt động tốt với toàn bộ tác phẩm
 3. Ghi chú việc đề cử tại trang thảo luận tác phẩm bằng cách thêm bản mẫu {{ứng viên tác phẩm chọn lọc}}.
 4. Bắt đầu thảo luận ở dưới trang này. Ghi rõ lý do đề cử tác phẩm.
Xem thêm

Thảo luận[sửa]

 • Nếu bạn tin rằng tác phẩm đã thỏa mãn toàn bộ các tiêu chí, hãy viết Đồng ý kèm theo lý do của bạn.
 • Nếu bạn phản đối đề cử, viết Không đồng ý kèm theo lý do của bạn. Mỗi một phiếu không đồng ý phải có lời giải thích chính đáng và có thể giải quyết được. Nếu trên nguyên tắc không có cách nào có thể "sửa" được nguyên nhân phản đối, lời phản đối có thể bị bỏ qua. Áp dụng tương tự đối với lời phản đối với lý do "không phù hợp để đưa lên trang chính", trừ khi có thể làm gì đó để nó trở nên phù hợp với trang chính.
 • Để rút lại lời phản đối, gạch ngang (bằng <s>nội dung</s>) chứ đừng xóa nó đi.

Kết luận một đề cử (dành cho bảo quản viên)[sửa]

 • Đề cử thất bại
  1. Ghi một tóm tắt tại sao đề cử thất bại.
  2. Lưu trữ nó.
  3. Đặt {{Đề cử tác phẩm chọn lọc thất bại|năm|tiêu đề}} vào đầu trang thảo luận của tác phẩm (thêm năm và tên đề mục của thảo luận đã lưu trữ).
 • Đề cử thành công
  1. Ghi một tóm tắt về việc tác phẩm được lựa chọn làm chọn lọc.
  2. Lưu trữ nó.
  3. Thêm tác phẩm vào {{Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc}} (với trang con năm và tháng theo định dạng "2023/9") và {{danh sách tác phẩm chọn lọc}}.
  4. Đặt {{chọn lọc}} vào phía trên bản mẫu {{đầu đề}} trong trang chính của tác phẩm.
  5. Đặt {{thảo luận chọn lọc|2023-10}} vào đầu trang thảo luận chính của tác phẩm (thay số tháng cho đúng).
  6. Khóa toàn bộ các trang nằm trong không gian chính của tác phẩm.
  7. Ghi tình trạng chọn lọc của tác phẩm tại mục dữ liệu của nó trên Wikidata.

Đề cử[sửa]

Xem các đề cử trước tại lưu trữ.

Hưng Đạo vương[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 4 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca/Cuốn thứ nhứt[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 4 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Việt Nam phong tục[sửa]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 6 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Anh phải sống[sửa]

Hiệu đính từ tháng 7 năm 2020. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]