Phép giảng tám ngày

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phép giảng tám ngày  (1651) 
của Alexandre de Rhodes

Phép giảng tám ngày (tựa Latinh: Cathechismvs) của Alexandre de Rhodes là tác phẩm văn xuôi, phản ảnh văn ngữ và ghi lại cách phát âm của tiếng Việt vào thế kỷ 17, được xuất bản ở Roma, Ý năm 1651 bằng cả hai thứ tiếng: Latinh và Quốc ngữ. Đây được xem là tác phẩm văn xuôi đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ của Việt Nam.

Bạn cần phải cài đặt phông chữ Đắc Lộ để hiển thị được chữ quốc ngữ của Alexandre de Rhodes.

CATHECHISMVS

Pro ijs, qui volunt ſuſcipere

BAPTISMVM

In Octo dies diuiſus.

Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chiụ phép rứa tọi, [đính chính 1] ꞗĕào đạo thánh đức Chúa blời

Ope Sacræ Congregationis de Propaganda Fide in lucem editus

Ab Alexandro de Rhodes è Societate Iesv, eiuſdemque Sacræ Congregationis Miſsionario Apoſtolico.


✠ EVNTES·IN·VNIVERSUM·MVNDVM·PRÆDICATE·EVANG·OMNI·CREAT


Romæ, Typis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide


Superiorum permiſſu.

Goſſwinus Nickel Societatis IESV

Vicarius Generalis

CVm Cathechiſmum Latinum, et Tunchinenſem à P. Alexandro de Rhodes nostræ Societatis Sacerdote conſcriptum, aliquot nostri Theologi recognouerint, et in lucem edi poſſe probauerint, facultatem facimus vt typis mandetur ſi ita videbitur ijs, ad quos spectat; cuius rei gratia has litteras manu nostra ſubſcriptas, ſigilloq; noſtro munitas, damus Romæ 8. Iulij 1651.

Goſſwinus Nickel.

Imprimatur.

F. Vincentius Cepolla Mag. & Socius R. P. Magiſtri Sacri Palatij Apoſtolici.

  1. Gốc: ma được sửa thành : chi tiết

Mục lục[sửa]

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.