Phép giảng tám ngày

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

CATHECHISMVS

Pro ijs, qui volunt ſuſcipere

BAPTISMVM

In Octo dies diuiſus.

Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chiụ phép rứa tọi, ma ꞗĕào đạo thánh đức Chúa blời

Ope Sacræ Congregationis de Propaganda Fide in lucem editus

Ab Alexandro de Rhodes è Societate Iesv, eiuſdemque Sacræ Congregationis Miſsionario Apoſtolico.


✠ EVNTES·IN·VNIVERSUM·MVNDVM·PRÆDICATE·EVANG·OMNI·CREAT


Romæ, Typis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide


Superiorum permiſſu.

Goſſwinus Nickel Societatis IESV

Vicarius Generalis

CVm Cathechiſmum Latinum, et Tunchinenſem à P. Alexandro de Rhodes nostræ Societatis Sacerdote conſcriptum, aliquot nostri Theologi recognouerint, et in lucem edi poſſe probauerint, facultatem facimus vt typis mandetur ſi ita videbitur ijs, ad quos spectat; cuius rei gratia has litteras manu nostra ſubſcriptas, ſigilloq; noſtro munitas, damus Romæ 8. Iulij 1651.

Goſſwinus Nickel.


Imprimatur.

F. Vincentius Cepolla Mag. & Socius R. P. Magiſtri Sacri Palatij Apoſtolici.

Mục lục[sửa]

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.