Ca từ diễn nghĩa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ca từ diễn nghĩa  (1896) 
của Trương Minh Ký

CA TỪ DIỂN NGHỈA


TRÉSOR POÉTIQUE CHINOIS

TRADUIT

EN VERS ANNAMITES

PAR

THÊ-TAI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

Officier d’Académie

Ancien professeur de chinois au collège indigène

Interprète au titre européen

AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINEI

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie

Rues Catinat & d’Ormay


1896

CA TỪ DIỂN NGHỈA


TRÉSOR POÉTIQUE CHINOIS

TRADUIT

EN VERS ANNAMITES

PAR

THẾ-TẢI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

Officier d’Académie

Ancien professeur de chinois au collège indigène

Interprète au titre européen

AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINEI

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie

Rues Catinat & d’Ormay


1896

嘉定省
歌詞演義 
西職通事世載張明記


        司馬温公勸學歌
養子不教父之過 訓導不嚴師之惰 父教師嚴兩無碍 學問無成子之罪
煖衣飽食居人倫 視我笑談如土塊 攀高不及不品流 稍遇賢才無與對
勉後生力求誨  投明師莫自昧  一朝雲路果然登 姓名亞等呼先輩
室中若未結親姻 自有佳人求匹配 勉旃汝等各早修 莫待老來徒自悔

      王荆公勸學文
讀書不破費 讀書萬倍利 書顯官人才 書添君子智 有即起書樓
無即致書櫃 窻前看古書 燈下尋書義 貧者因書富 富者因書貴
愚者得書賢 賢者因書利 只見讀書榮 不見讀書墜 賣金買書讀
讀書買金易 好書卒難逢 好書真難致 奉勸讀書人 好書在心記