Chuyện thế gian/Quyển thứ nhất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chuyện thế gian  (1922)  của Tản Đà
Quyển thứ nhất

Phần Nhời dẫn ghi năm 1922, tuy nhiên 2 trang cuối sách ghi năm 1923.

店書沱傘

書叢

CHUYỆN

THẾ-GIAN

說小篇短西東今古

QUYỂN THỨ NHẤT

TẢN-ĐÀ THƯ ĐIẾM

99, Hàng Gai Hanoi,

In bán

In lần thứ nhất,
Giá: 0$30
 


CHUYỆN THẾ-GIAN


Có trình giữ bản quyền


SẼ CÓ QUYỂN THỨ HAI

HANOI
Imprimerie Tonkinoise
82, Rue du Chanvre
1923


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1939, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.