Trang được nhúng nhiều nhất

Jump to navigation Jump to search

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 15:32, ngày 13 tháng 8 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Đầu đề‏‎ (được sử dụng trong 8.684 trang)
 2. Bản mẫu:Văn‏‎ (được sử dụng trong 2.737 trang)
 3. Bản mẫu:License‏‎ (được sử dụng trong 2.427 trang)
 4. Bản mẫu:Giấy phép‏‎ (được sử dụng trong 2.427 trang)
 5. Bản mẫu:Chú thích cuối trang‏‎ (được sử dụng trong 2.320 trang)
 6. Bản mẫu:Giữa‏‎ (được sử dụng trong 1.523 trang)
 7. Bản mẫu:G‏‎ (được sử dụng trong 1.502 trang)
 8. Bản mẫu:Thông tin văn kiện‏‎ (được sử dụng trong 1.304 trang)
 9. Bản mẫu:Số‏‎ (được sử dụng trong 1.304 trang)
 10. Bản mẫu:Ấn bản‏‎ (được sử dụng trong 1.231 trang)
 11. Bản mẫu:PVCC-CPVN‏‎ (được sử dụng trong 1.128 trang)
 12. Bản mẫu:Chất lượng vk‏‎ (được sử dụng trong 1.056 trang)
 13. Bản mẫu:Chạy đầu trang‏‎ (được sử dụng trong 969 trang)
 14. Bản mẫu:Đề mục liên quan‏‎ (được sử dụng trong 911 trang)
 15. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng/danh sách‏‎ (được sử dụng trong 857 trang)
 16. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng‏‎ (được sử dụng trong 857 trang)
 17. Bản mẫu:Số cột‏‎ (được sử dụng trong 727 trang)
 18. Bản mẫu:PVCC-cũ‏‎ (được sử dụng trong 726 trang)
 19. Bản mẫu:Div col end‏‎ (được sử dụng trong 725 trang)
 20. Bản mẫu:Div col‏‎ (được sử dụng trong 724 trang)
 21. Bản mẫu:Apex‏‎ (được sử dụng trong 714 trang)
 22. Bản mẫu:PD-old‏‎ (được sử dụng trong 702 trang)
 23. Bản mẫu:VBL/chữ đầu‏‎ (được sử dụng trong 649 trang)
 24. Bản mẫu:Tooltip‏‎ (được sử dụng trong 521 trang)
 25. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 520 trang)
 26. Bản mẫu:Popup note‏‎ (được sử dụng trong 515 trang)
 27. Bản mẫu:SIC‏‎ (được sử dụng trong 513 trang)
 28. Bản mẫu:Mục‏‎ (được sử dụng trong 513 trang)
 29. Bản mẫu:PVCC-Việt Nam‏‎ (được sử dụng trong 481 trang)
 30. Bản mẫu:Lang‏‎ (được sử dụng trong 467 trang)
 31. Bản mẫu:VBL/pt‏‎ (được sử dụng trong 447 trang)
 32. Bản mẫu:Giấy phép dịch‏‎ (được sử dụng trong 432 trang)
 33. Bản mẫu:Tương tự‏‎ (được sử dụng trong 427 trang)
 34. Bản mẫu:Rh‏‎ (được sử dụng trong 389 trang)
 35. Bản mẫu:Tác phẩm theo năm‏‎ (được sử dụng trong 344 trang)
 36. Bản mẫu:Tiết‏‎ (được sử dụng trong 323 trang)
 37. Bản mẫu:PotM‏‎ (được sử dụng trong 309 trang)
 38. Bản mẫu:CotM‏‎ (được sử dụng trong 308 trang)
 39. Bản mẫu:Infosection‏‎ (được sử dụng trong 305 trang)
 40. Bản mẫu:VBL/đầu‏‎ (được sử dụng trong 275 trang)
 41. Bản mẫu:VBL/cuối‏‎ (được sử dụng trong 274 trang)
 42. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 273 trang)
 43. Bản mẫu:Tác gia‏‎ (được sử dụng trong 271 trang)
 44. Bản mẫu:Sinh theo năm‏‎ (được sử dụng trong 267 trang)
 45. Bản mẫu:•‏‎ (được sử dụng trong 258 trang)
 46. Bản mẫu:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 47. Bản mẫu:Tnavbar‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 48. Bản mẫu:·‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 49. Bản mẫu:Thời đại‏‎ (được sử dụng trong 246 trang)
 50. Bản mẫu:Mất theo năm‏‎ (được sử dụng trong 246 trang)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).