Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:35, ngày 22 tháng 1 năm 2019. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mô đun:Wikibase‏‎ (được sử dụng trong 9.606 trang)
 2. Bản mẫu:Đầu đề‏‎ (được sử dụng trong 9.299 trang)
 3. Bản mẫu:Văn‏‎ (được sử dụng trong 3.167 trang)
 4. Bản mẫu:Đầu đề/năm‏‎ (được sử dụng trong 2.931 trang)
 5. Bản mẫu:Là số‏‎ (được sử dụng trong 2.929 trang)
 6. Bản mẫu:Giấy phép‏‎ (được sử dụng trong 2.682 trang)
 7. Bản mẫu:Chú thích cuối trang‏‎ (được sử dụng trong 2.556 trang)
 8. Bản mẫu:Giữa‏‎ (được sử dụng trong 2.002 trang)
 9. Bản mẫu:G‏‎ (được sử dụng trong 1.771 trang)
 10. Bản mẫu:Ấn bản‏‎ (được sử dụng trong 1.533 trang)
 11. Bản mẫu:Thông tin văn kiện‏‎ (được sử dụng trong 1.494 trang)
 12. Bản mẫu:Chạy đầu trang‏‎ (được sử dụng trong 1.432 trang)
 13. Mô đun:Plain sister‏‎ (được sử dụng trong 1.403 trang)
 14. Bản mẫu:Đề mục liên quan‏‎ (được sử dụng trong 1.403 trang)
 15. Bản mẫu:Số‏‎ (được sử dụng trong 1.306 trang)
 16. Bản mẫu:PVCC-CPVN‏‎ (được sử dụng trong 1.141 trang)
 17. Bản mẫu:Chất lượng vk‏‎ (được sử dụng trong 1.054 trang)
 18. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng/danh sách‏‎ (được sử dụng trong 920 trang)
 19. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng‏‎ (được sử dụng trong 920 trang)
 20. Bản mẫu:Số cột‏‎ (được sử dụng trong 754 trang)
 21. Bản mẫu:Div col end‏‎ (được sử dụng trong 752 trang)
 22. Bản mẫu:Div col‏‎ (được sử dụng trong 751 trang)
 23. Bản mẫu:PVCC-cũ‏‎ (được sử dụng trong 750 trang)
 24. Bản mẫu:Rh‏‎ (được sử dụng trong 743 trang)
 25. Bản mẫu:PD-old‏‎ (được sử dụng trong 717 trang)
 26. Bản mẫu:Apex‏‎ (được sử dụng trong 714 trang)
 27. Bản mẫu:Tooltip‏‎ (được sử dụng trong 663 trang)
 28. Bản mẫu:VBL/chữ đầu‏‎ (được sử dụng trong 649 trang)
 29. Bản mẫu:Popup note‏‎ (được sử dụng trong 645 trang)
 30. Bản mẫu:PVCC-Việt Nam‏‎ (được sử dụng trong 634 trang)
 31. Bản mẫu:SIC‏‎ (được sử dụng trong 625 trang)
 32. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 587 trang)
 33. Bản mẫu:Phạm vi giấy phép‏‎ (được sử dụng trong 507 trang)
 34. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 506 trang)
 35. Bản mẫu:Giấy phép dịch‏‎ (được sử dụng trong 506 trang)
 36. Bản mẫu:Mục‏‎ (được sử dụng trong 499 trang)
 37. Bản mẫu:Lang‏‎ (được sử dụng trong 469 trang)
 38. Bản mẫu:VBL/pt‏‎ (được sử dụng trong 447 trang)
 39. Bản mẫu:Tương tự‏‎ (được sử dụng trong 443 trang)
 40. Mô đun:No globals‏‎ (được sử dụng trong 418 trang)
 41. Bản mẫu:Phải‏‎ (được sử dụng trong 399 trang)
 42. Bản mẫu:Tác phẩm theo năm‏‎ (được sử dụng trong 348 trang)
 43. Mô đun:TableTools‏‎ (được sử dụng trong 336 trang)
 44. Bản mẫu:PotM‏‎ (được sử dụng trong 324 trang)
 45. Bản mẫu:CotM‏‎ (được sử dụng trong 323 trang)
 46. Bản mẫu:Tiết‏‎ (được sử dụng trong 323 trang)
 47. Bản mẫu:Infosection‏‎ (được sử dụng trong 321 trang)
 48. Mô đun:Date‏‎ (được sử dụng trong 309 trang)
 49. Mô đun:Author‏‎ (được sử dụng trong 308 trang)
 50. Bản mẫu:Tác gia‏‎ (được sử dụng trong 306 trang)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).