Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 16:53, ngày 16 tháng 10 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Đầu đề‏‎ (được sử dụng trong 8.729 trang)
 2. Bản mẫu:Văn‏‎ (được sử dụng trong 2.782 trang)
 3. Bản mẫu:License‏‎ (được sử dụng trong 2.477 trang)
 4. Bản mẫu:Giấy phép‏‎ (được sử dụng trong 2.477 trang)
 5. Bản mẫu:Chú thích cuối trang‏‎ (được sử dụng trong 2.318 trang)
 6. Bản mẫu:Giữa‏‎ (được sử dụng trong 1.540 trang)
 7. Bản mẫu:G‏‎ (được sử dụng trong 1.517 trang)
 8. Bản mẫu:Thông tin văn kiện‏‎ (được sử dụng trong 1.352 trang)
 9. Bản mẫu:Số‏‎ (được sử dụng trong 1.304 trang)
 10. Bản mẫu:Ấn bản‏‎ (được sử dụng trong 1.276 trang)
 11. Bản mẫu:PVCC-CPVN‏‎ (được sử dụng trong 1.128 trang)
 12. Bản mẫu:Chất lượng vk‏‎ (được sử dụng trong 1.056 trang)
 13. Bản mẫu:Chạy đầu trang‏‎ (được sử dụng trong 988 trang)
 14. Bản mẫu:Đề mục liên quan‏‎ (được sử dụng trong 925 trang)
 15. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng‏‎ (được sử dụng trong 862 trang)
 16. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng/danh sách‏‎ (được sử dụng trong 862 trang)
 17. Bản mẫu:Số cột‏‎ (được sử dụng trong 741 trang)
 18. Bản mẫu:Div col end‏‎ (được sử dụng trong 739 trang)
 19. Bản mẫu:Div col‏‎ (được sử dụng trong 738 trang)
 20. Bản mẫu:PVCC-cũ‏‎ (được sử dụng trong 726 trang)
 21. Bản mẫu:Apex‏‎ (được sử dụng trong 714 trang)
 22. Bản mẫu:PD-old‏‎ (được sử dụng trong 702 trang)
 23. Bản mẫu:VBL/chữ đầu‏‎ (được sử dụng trong 649 trang)
 24. Bản mẫu:Tooltip‏‎ (được sử dụng trong 525 trang)
 25. Bản mẫu:Popup note‏‎ (được sử dụng trong 519 trang)
 26. Bản mẫu:SIC‏‎ (được sử dụng trong 517 trang)
 27. Bản mẫu:Mục‏‎ (được sử dụng trong 513 trang)
 28. Bản mẫu:PVCC-Việt Nam‏‎ (được sử dụng trong 481 trang)
 29. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 475 trang)
 30. Bản mẫu:Giấy phép dịch‏‎ (được sử dụng trong 472 trang)
 31. Bản mẫu:Lang‏‎ (được sử dụng trong 467 trang)
 32. Bản mẫu:VBL/pt‏‎ (được sử dụng trong 447 trang)
 33. Bản mẫu:Tương tự‏‎ (được sử dụng trong 430 trang)
 34. Bản mẫu:Rh‏‎ (được sử dụng trong 389 trang)
 35. Bản mẫu:Tác phẩm theo năm‏‎ (được sử dụng trong 345 trang)
 36. Bản mẫu:Tiết‏‎ (được sử dụng trong 323 trang)
 37. Bản mẫu:PotM‏‎ (được sử dụng trong 312 trang)
 38. Bản mẫu:CotM‏‎ (được sử dụng trong 311 trang)
 39. Bản mẫu:Infosection‏‎ (được sử dụng trong 308 trang)
 40. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 276 trang)
 41. Bản mẫu:VBL/đầu‏‎ (được sử dụng trong 275 trang)
 42. Bản mẫu:VBL/cuối‏‎ (được sử dụng trong 274 trang)
 43. Bản mẫu:Tác gia‏‎ (được sử dụng trong 274 trang)
 44. Bản mẫu:Sinh theo năm‏‎ (được sử dụng trong 271 trang)
 45. Bản mẫu:•‏‎ (được sử dụng trong 258 trang)
 46. Bản mẫu:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 47. Bản mẫu:·‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 48. Bản mẫu:Tnavbar‏‎ (được sử dụng trong 255 trang)
 49. Bản mẫu:Thời đại‏‎ (được sử dụng trong 249 trang)
 50. Bản mẫu:Mất theo năm‏‎ (được sử dụng trong 246 trang)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).