Wikisource:Đề nghị xóa/Lưu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Lưu trữ Đây là một trang lưu trữ các thảo luận cũ. Xin đừng sửa nội dung của trang này. Nếu bạn muốn bắt đầu một thảo luận mới hoặc nhắc lại một thảo luận cũ, xin hãy thực hiện ở trang thảo luận hiện tại.

GNU GPL 1.2

Bản thân giấy phép này không cho phép sửa chữa, và bản quyền hoàn toàn thuộc về GNU. Ta không được phép dịch và phát hành nó theo giấy phép tự do nếu chưa có phép của GNU. Tân (thảo luận) 09:48, ngày 14 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tân (thảo luận) 09:07, ngày 19 tháng 1 năm 2010 (UTC)

GFDL 1.2

Bản thân giấy phép này không cho phép sửa chữa, và bản quyền hoàn toàn thuộc về GNU. Ta không được phép dịch và phát hành nó theo giấy phép tự do nếu chưa có phép của GNU. Tân (thảo luận) 09:48, ngày 14 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tân (thảo luận) 09:07, ngày 19 tháng 1 năm 2010 (UTC)

LGPL

Bản thân giấy phép này không cho phép sửa chữa, và bản quyền hoàn toàn thuộc về GNU. Ta không được phép dịch và phát hành nó theo giấy phép tự do nếu chưa có phép của GNU. Tân (thảo luận) 09:48, ngày 14 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Xóa
  1. Xóa Đồng ý với Tân --minhhuy*= (thảo luận) 08:25, ngày 23 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tân (thảo luận) 09:07, ngày 19 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Lưu trữ Đây là một trang lưu trữ các thảo luận cũ. Xin đừng sửa nội dung của trang này. Nếu bạn muốn bắt đầu một thảo luận mới hoặc nhắc lại một thảo luận cũ, xin hãy thực hiện ở trang thảo luận hiện tại.