Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ/2019

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ 2019 2020

Thành công[sửa]

Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 3 năm 2019. Tân (thảo luận) 20:41, ngày 23 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Nội dung lấy từ bản scan năm 1971, các trang đã được phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 11:03, ngày 5 tháng 2 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Tranminh360 (thảo luận) 11:04, ngày 5 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 2. Đồng ý Đồng ý.. Tôi đã thêm một vài liên kết Wikipedia cho tên người và địa danh trong bài. Tân (thảo luận) 20:19, ngày 11 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Xứ Bắc kỳ ngày nay[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài chọn lọc cho tháng 4. Tân (thảo luận) 00:43, ngày 11 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Tác phẩm đã được phê chuẩn hoàn toàn, có nhiều hình minh họa phong phú. Đề nghị là tác phẩm chọn lọc trong tháng 4 năm 2019. Tranminh360 (thảo luận) 05:15, ngày 24 tháng 2 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Như trên. Tranminh360 (thảo luận) 05:15, ngày 24 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 2. Đồng ý Đồng ý. Trang đã hoàn toàn được phê chuẩn. Tân (thảo luận) 22:43, ngày 28 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Trở vỏ lửa ra[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 5 năm 2019. Tân (thảo luận) 22:42, ngày 30 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Nội dung có bản quét đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tân (thảo luận) 18:12, ngày 17 tháng 3 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Đề nghị là tác phẩm chọn lọc tháng 5 năm 2019. Tranminh360 (thảo luận) 10:06, ngày 18 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Sương tháng tám[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc cho tháng 6 năm 2019. Tân (thảo luận) 15:15, ngày 18 tháng 4 năm 2019 (UTC)

Tác phẩm có bản quét đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 11:13, ngày 28 tháng 3 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Tán thành. Tân (thảo luận) 22:37, ngày 30 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Bình Ngô đại cáo (Trần Trọng Kim dịch)[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 17:38, ngày 2 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Nội dung lấy từ bản scan năm 1971, các trang đã được phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 11:09, ngày 5 tháng 2 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Tranminh360 (thảo luận) 16:25, ngày 11 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 2. Đồng ý Đồng ý. Hoàn toàn tán thành. Tân (thảo luận) 22:37, ngày 30 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 9 năm 2019
Tác phẩm có bản quét đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 00:34, ngày 10 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Tôn Ngô binh pháp[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 8 năm 2019. Tân (thảo luận) 17:26, ngày 1 tháng 8 năm 2019 (UTC)

Tác phẩm có bản quét đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 13:41, ngày 20 tháng 5 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn xong. Tranminh360 (thảo luận) 00:48, ngày 21 tháng 5 năm 2019 (UTC)
 2. Đồng ý Đồng ý. Đồng ý. Tân (thảo luận) 17:39, ngày 2 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Bánh trôi nước[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 10/2019.

Tác phẩm đã được một số thành viên đối chiếu với các dị bản khác nhau. Có nhiều chú giải. Chất lượng văn kiện đạt 100%. Tân (thảo luận) 23:07, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Như trên. Tân (thảo luận) 16:43, ngày 6 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Hiệp định Paris 1973[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 11 năm 2019. Tân (thảo luận) 05:09, ngày 28 tháng 10 năm 2019 (UTC)
Tác phẩm có bản quét đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 06:32, ngày 14 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Lục Vân Tiên (bản Nôm 1916)[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 12 năm 2019. Tân (thảo luận) 15:09, ngày 27 tháng 11 năm 2019 (UTC)

Đây là một trong những truyện thơ Nôm nổi tiếng của Việt Nam. Bản này có nguồn gốc đầy đủ, có thể kiểm chứng và có ít nhất hai thành viên đã hiệu đính tác phẩm. Tác phẩm cũng có rất nhiều chú thích hữu ích. Chất lượng văn kiện đạt 100%. Tân (thảo luận) 23:07, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)

 1. Đồng ý Đồng ý. Như trên. Tân (thảo luận) 16:43, ngày 6 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Không thành công[sửa]

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại do bản dịch hiện tại không cho phép sử dụng thương mại. Bản dịch mới có nội dung hoàn toàn khác. Tân (thảo luận) 04:32, ngày 3 tháng 2 năm 2019 (UTC)
Đây là một tác phẩm dịch (không phải thành viên Wikisource dịch). Có văn bản quét, và đạt được độ hoàn chỉnh tuyệt đối. Tân (thảo luận) 23:07, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Thư Trần Trọng Kim gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại do tác phẩm còn hạn bản quyền. Tân (thảo luận) 01:08, ngày 3 tháng 2 năm 2019 (UTC)
Bản số hóa từ một lá thư viết tay. Định dạng có thể cần phải tinh chỉnh thêm để giống tác phẩm gốc, nhưng đã đạt đến sự hoàn chỉnh. Lá thư tay này cũng mới được phát hiện gần đây nên có thể "tin tức" hơn chăng? Tân (thảo luận) 23:07, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)