Bước tới nội dung

Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ/2020

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
2019 Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ 2020 2021

Thành công[sửa]

Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Định ước[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài viết chọn lọc tháng 2 năm 2020. Tân (thảo luận) 03:47, ngày 1 tháng 2 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam là một văn kiện độc lập với Hiệp định Paris 1973, do 12 nước ký kết. Tác phẩm có bản quét và đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 02:28, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)[trả lời]

Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài viết chọn lọc tháng 9 năm 2020. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 14 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Tác phẩm có bản quét và đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 05:39, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Đông Dương ngày xưa và ngày nay[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 10 năm 2020. Tân (thảo luận) 16:41, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 2 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 03:58, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Hiếu Kinh diễn nghĩa[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 11/2020. Tân (thảo luận) 14:56, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính nhưng cần phải được phê chuẩn, là bước cuối cùng để hoàn thiện một quyển sách. Vì số thành viên Wikisource không nhiều để làm việc này mà chỉ có 2 thành viên hiệu đính qua lại, tác phẩm như vậy có lẽ đã đủ chất lượng để được đưa lên Trang Chính nhằm quảng bá thêm các tác phẩm đang có trên Wikisource. Do đó tôi đưa tác phẩm này ra để bình chọn. Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 2 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Đề cử Ấu học khải mông (quyển 1) hay Hiếu Kinh diễn nghĩa (quyển 2) vậy? Tranminh360 (thảo luận) 05:49, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Tôi đã sửa tựa đề thành Hiếu Kinh diễn nghĩa. Tân (thảo luận) 20:51, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (UTC)[trả lời]
 Phản đối Phản đối toàn bộ các đề cử trên. Theo Wikisource:Tác phẩm chọn lọc#Tiêu chí: Tác phẩm phải được hiệu đính đầy đủ bởi nhiều thành viên để bảo đảm nó khớp một cách chính xác với bản gốc. Tác phẩm chỉ được hiệu đính bởi 1 thành viên là không đáp ứng được tiêu chí của tác phẩm chọn lọc. Tranminh360 (thảo luận) 04:07, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Do Tân nói trong thảo luận này: mình gõ văn bản bằng tay, thậm chí dùng văn bản có sẵn và chỉnh sửa cho khớp, thì rất đáng để đặt màu vàng nên gõ xong tôi đặt màu vàng đấy chứ đã hiệu đính gì đâu, cần có người soát lỗi đánh máy đã chứ? Tranminh360 (thảo luận) 04:27, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Tôi không rõ các tác phẩm bạn đưa vào là tự đánh máy hay lấy từ nguồn đánh máy có sẵn sau đó soát lỗi. Nếu là trường hợp 1, tức là tự đánh máy và sau đó tự kiểm lỗi thì chưa đạt đủ điều kiện nhiều thành viên. Còn trường hợp 2 thì đã đủ điều kiện. Tác phẩm nào thuộc trường hợp thì 1 nhờ bạn đánh dấu vào đề cử và sẽ để chúng lại. Các tác phẩm do tôi đưa vào (không có đánh dấu "Phản đối" ở trên, kể cả Luật 10-59) đều thuộc nhóm 2. Tân (thảo luận) 20:46, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Các tác phẩm tôi đánh dấu  Phản đối đều do tôi tự đánh máy (mà còn đánh máy trên điện thoại nữa). Riêng Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca thì phần tiếng Việt lấy từ bản đánh máy của tve-4u.org, còn phần chữ Hán do tôi đánh máy. Tranminh360 (thảo luận) 03:14, ngày 29 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Không thành công[sửa]

Đại Việt sử ký toàn thư/Tập II[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Tân (thảo luận) 14:53, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 3 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

 Phản đối Mới chỉ đánh máy chứ chưa hiệu đính gì đâu, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Lịch Annam thuộc về sáu tỉnh Nam Kì[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 6 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

 Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Phú bần truyện diễn ca[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

 Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Thi pháp nhập môn[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

 Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tuồng Joseph[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

 Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]