Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ/2020

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
2019 Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ 2020 2021

Thành công[sửa]

Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Định ước[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài viết chọn lọc tháng 2 năm 2020. Tân (thảo luận) 03:47, ngày 1 tháng 2 năm 2020 (UTC)
Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam là một văn kiện độc lập với Hiệp định Paris 1973, do 12 nước ký kết. Tác phẩm có bản quét và đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 02:28, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài viết chọn lọc tháng 9 năm 2020. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 14 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Tác phẩm có bản quét và đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 05:39, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Đại Việt sử ký toàn thư/Tập II[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Tân (thảo luận) 14:53, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 3 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Symbol declined.svg Phản đối Mới chỉ đánh máy chứ chưa hiệu đính gì đâu, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Lịch Annam thuộc về sáu tỉnh Nam Kì[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 6 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Symbol declined.svg Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Phú bần truyện diễn ca[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Symbol declined.svg Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Thi pháp nhập môn[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Symbol declined.svg Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tuồng Joseph[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Đề cử thất bại. Cần được hiệu đính một lần nữa. Tân (thảo luận) 14:54, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 7 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Symbol declined.svg Phản đối Tác phẩm do tôi đánh máy, cần có người kiểm tra xem đánh máy có đúng không đã. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Đông Dương ngày xưa và ngày nay[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 10 năm 2020. Tân (thảo luận) 16:41, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 2 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 03:58, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Hiếu Kinh diễn nghĩa[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Tác phẩm chọn lọc tháng 11/2020. Tân (thảo luận) 14:56, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tác phẩm đã được hiệu đính nhưng cần phải được phê chuẩn, là bước cuối cùng để hoàn thiện một quyển sách. Vì số thành viên Wikisource không nhiều để làm việc này mà chỉ có 2 thành viên hiệu đính qua lại, tác phẩm như vậy có lẽ đã đủ chất lượng để được đưa lên Trang Chính nhằm quảng bá thêm các tác phẩm đang có trên Wikisource. Do đó tôi đưa tác phẩm này ra để bình chọn. Tác phẩm đã được hiệu đính xong từ tháng 2 năm 2019. Tân (thảo luận) 14:20, ngày 27 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Đề cử Ấu học khải mông (quyển 1) hay Hiếu Kinh diễn nghĩa (quyển 2) vậy? Tranminh360 (thảo luận) 05:49, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Tôi đã sửa tựa đề thành Hiếu Kinh diễn nghĩa. Tân (thảo luận) 20:51, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (UTC)
Đồng ý Đồng ý. Đã phê chuẩn. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (UTC)