Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ/2020

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
2019 Wikisource:Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc/Lưu trữ 2020 2021

Thành công[sửa]

Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Định ước[sửa]

Thảo luận sau đã kết thúc: Bài viết chọn lọc tháng 2 năm 2020. Tân (thảo luận) 03:47, ngày 1 tháng 2 năm 2020 (UTC)
Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam là một văn kiện độc lập với Hiệp định Paris 1973, do 12 nước ký kết. Tác phẩm có bản quét và đã được phê chuẩn hoàn toàn. Tranminh360 (thảo luận) 02:28, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)