Đông Dương ngày xưa và ngày nay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đông Dương ngày xưa và ngày nay  (1926) 
của Henri Cucherousset, do Vũ Công Nghi dịch
Vietnamese decoration DDXVN Hoa van bia.jpgĐÔNG-DƯƠNG
ngày xưa và ngày nay


Henri CUCHEROUSSET


Luật-khoa cử-nhân,
Chủ-nhiệm Đông-Dương kinh-tế báo.


SOẠNVŨ-CÔNG-NGHI
DỊCH

Hoa van bia 2 DDXVN.jpg
TẬP SÁCH IN CỦA
ĐÔNG-DƯƠNG KINH-TẾ BÁO–HÀ NỘI–MCMXXVI

Vietnamese decoration DDXVN bia 3.jpg


ACHEVÉ D’IMPRIMER EN DÉCEMBRE MCMXXVI POUR
LES ÉDITIONS DE « L’ÉVEIL ÉCONOMIQUE » SUR
LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE D’EXTRÊME-ORIENT
A HANOI (Tonkin)


CETTE BROCHURE A ÉTÉ TIRÉE A CENT MILLE
EXEMPLAIRES SUR PAPIER EN PÂTE DE BAMBOU
DES PAPETERIES DE L’INDOCHINE (DAPCAU-VIÉTRI)
(Tonkin)
LES BANDEAUX, CULS-DE-LAMPE ET
ORNEMENTS DIVERS ILLUSTRANT CETTE
BROCHURE SONT EXTRAITS DE LA
COLLECTION DU “BULLETIN DES AMIS
DU VIEUX HUÉ” ET PARTICULIÈREMENT
DE L’OUVRAGE “L’ART A HUÉ”.
SÁCH CỦA NHÀ BÁO « KINH-TẾ » IN TẠI VIỄN-ĐÔNG
ẤN QUÁN Ở HÀ-NỘI (Bắc-kỳ) THÁNG CHẠP NĂM
MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM HAI MƯƠI SÁU.


SÁCH NÀY IN MƯỜI VẠN QUYỂN BẰNG GIẤY TRE
CỦA SỞ LÀM GIẤY ĐÔNG-PHÁP Ở ĐÁP-CẦU VÀ
VIỆT-TRÌ (Bắc-kỳ).
NHỮNG BẢN VẼ Ở ĐẦU VÀ CUỐI TỪNG
CHƯƠNG VÀ TRANH ẢNH IN TRONG SÁCH
ĐỀU LẤY Ở TẬP “SÁCH BIÊN-TẬP CỦA
HỘI KINH-THÀNH HIẾU-CỔ” VÀ NHẤT LÀ
Ở SÁCH “L’ART A HUẾ”.

Indochine DDXVN.jpg
Cochinchine map DDXVN.jpg
Irrigation du Tonkin DDXVN.jpg
Races de Indochine DDXVN.jpg
Hanoi map 1873 DDXVN.jpg


Hanoi map 1926 DDXVN.jpg
Haiphong map DDXVN.jpg
Indochina in the area DDXVN.jpg

Cambodian decoration DDXVN.jpgIMP. D’EXTRÊME-ORIENT
HANOI — (INDOCHINE)

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Tác phẩm này có thể vẫn còn bản quyền ở các quốc gia khác.