Đông Dương ngày xưa và ngày nay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đông Dương ngày xưa và ngày nay  (1926) 
của Henri Cucherousset, do Vũ Công Nghi dịchĐÔNG-DƯƠNG
ngày xưa và ngày nay


Henri CUCHEROUSSET


Luật-khoa cử-nhân,
Chủ-nhiệm Đông-Dương kinh-tế báo.


SOẠNVŨ-CÔNG-NGHI
DỊCH
TẬP SÁCH IN CỦA
ĐÔNG-DƯƠNG KINH-TẾ BÁO–HÀ NỘI–MCMXXVI


ACHEVÉ D’IMPRIMER EN DÉCEMBRE MCMXXVI POUR
LES ÉDITIONS DE « L’ÉVEIL ÉCONOMIQUE » SUR
LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE D’EXTRÊME-ORIENT
A HANOI (Tonkin)


CETTE BROCHURE A ÉTÉ TIRÉE A CENT MILLE
EXEMPLAIRES SUR PAPIER EN PÂTE DE BAMBOU
DES PAPETERIES DE L’INDOCHINE (DAPCAU-VIÉTRI)
(Tonkin)
LES BANDEAUX, CULS-DE-LAMPE ET
ORNEMENTS DIVERS ILLUSTRANT CETTE
BROCHURE SONT EXTRAITS DE LA
COLLECTION DU “BULLETIN DES AMIS
DU VIEUX HUÉ” ET PARTICULIÈREMENT
DE L’OUVRAGE “L’ART A HUÉ”.
SÁCH CỦA NHÀ BÁO « KINH-TẾ » IN TẠI VIỄN-ĐÔNG
ẤN QUÁN Ở HÀ-NỘI (Bắc-kỳ) THÁNG CHẠP NĂM
MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM HAI MƯƠI SÁU.


SÁCH NÀY IN MƯỜI VẠN QUYỂN BẰNG GIẤY TRE
CỦA SỞ LÀM GIẤY ĐÔNG-PHÁP Ở ĐÁP-CẦU VÀ
VIỆT-TRÌ (Bắc-kỳ).
NHỮNG BẢN VẼ Ở ĐẦU VÀ CUỐI TỪNG
CHƯƠNG VÀ TRANH ẢNH IN TRONG SÁCH
ĐỀU LẤY Ở TẬP “SÁCH BIÊN-TẬP CỦA
HỘI KINH-THÀNH HIẾU-CỔ” VÀ NHẤT LÀ
Ở SÁCH “L’ART A HUẾ”.
IMP. D’EXTRÊME-ORIENT
HANOI — (INDOCHINE)

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).