Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 705 706 nam 2023.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 705 + 706/Ngày 17-5-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
26-04-2023 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 3
(Đăng từ Công báo số 703 + 704 đến số 705 + 706)
28-04-2023 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. 57
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
28-04-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư. 78
28-04-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. 79
28-04-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp. 80
28-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng. 81
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-05-2023 Quyết định số 425/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 82
05-05-2023 Quyết định số 426/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 86
CHÍNH PHỦ
06-05-2023 Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. 94