Thành viên:Vinhtantran/Nháp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Luật hiện hành[sửa]

Tên luật Số hiệu Ban hành Hiệu lực Sửa đổi, bổ sung Hợp nhất
Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 23 tháng 6, 2023 1 tháng 1, 2024
Luật Giao dịch điện tử 20/2023/QH15 22 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Giá 16/2023/QH15 19 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 9 tháng 1, 2023 1 tháng 1, 2024
Luật Phòng, chống rửa tiền 14/2022/QH15 15 tháng 11, 2022 1 tháng 3, 2023
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 13/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Dầu khí 12/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Thanh tra 11/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/2022/QH15 10 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Kinh doanh bảo hiểm 08/2022/QH15 16 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Thi đua, khen thưởng 06/2022/QH15 15 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2024
Luật Điện ảnh 05/2022/QH15 15 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Cảnh sát cơ động 04/2022/QH15 14 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 30 tháng 3, 2021 1 tháng 1, 2022
Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 17 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022 11/2022/QH15
18/2023/QH15
Luật Thỏa thuận quốc tế 70/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 7, 2021
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 69/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022
Luật Cư trú 68/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 7, 2021
Luật Biên phòng Việt Nam 66/2020/QH14 11 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 64/2020/QH14 18 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Đầu tư 61/2020/QH14 17 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 17 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 58/2020/QH14 16 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021
Luật Thanh niên 57/2020/QH14 16 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021
Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 26 tháng 11, 2019 1 tháng 1, 2021
Luật Lực lượng dự bị động viên 53/2019/QH14 26 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 49/2019/QH14 22 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020 23/2023/QH15
Luật Dân quân tự vệ 48/2019/QH14 22 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Thư viện 46/2019/QH14 21 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 44/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020
Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Thi hành án hình sự 41/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020
Luật Kiến trúc 40/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020 62/2020/QH14
Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020 61/2020/QH14
64/2020/QH14
72/2020/QH14
03/2022/QH15
Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Công an nhân dân 37/2018/QH14 20 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019 21/2023/QH15
Luật Phòng, chống tham nhũng 36/2018/QH14 20 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019 59/2020/QH14
Luật Cảnh sát biển Việt Nam 33/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 1, 2020
Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 1, 2020
Luật Đặc xá 30/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 29/2018/QH14 15 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2020
Luật Đo đạc và bản đồ 27/2018/QH14 14 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019
Luật Tố cáo 25/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019 59/2020/QH14
Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019
Luật Cạnh tranh 23/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Quốc phòng 22/2018/QH14 8 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019 18/2023/QH15
Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 24 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Quản lý nợ công 20/2017/QH14 23 tháng 11, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Thủy sản 18/2017/QH14 21 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 15 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 21 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018 64/2020/QH14
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 14/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 50/2019/QH14
59/2020/QH14
Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Trợ giúp pháp lý 11/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 10/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Du lịch 09/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 35/2018/QH14
59/2020/QH14
72/2020/QH14
Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Đường sắt 06/2017/QH14 16 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 35/2018/QH14
Luật Quản lý ngoại thương 05/2017/QH14 12 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 04/2017/QH14 12 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018 61/2020/QH14
64/2020/QH14
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 02/2016/QH14 18 tháng 11, 2016 1 tháng 1, 2018
Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 17 tháng 11, 2016 1 tháng 7, 2017
Luật điều ước quốc tế 108/2016/QH13 9 tháng 4, 2016 1 tháng 7, 2016
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 9, 2016
Luật dược 105/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 1, 2017 28/2018/QH14
Luật tiếp cận thông tin 104/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 7, 2018
Luật báo chí 103/2016/QH13 5 tháng 4, 2016 1 tháng 1, 2017 35/2018/QH14
Luật trẻ em 102/2016/QH13 5 tháng 4, 2016 1 tháng 6, 2017 28/2018/QH14
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13 26 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2018 02/2021/QH15
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 98/2015/QH13 26 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật phí và lệ phí 97/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017 09/2017/QH14
23/2018/QH14
72/2020/QH14
Luật trưng cầu ý dân 96/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2018
Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 55/2019/QH14
Luật khí tượng thủy văn 90/2015/QH13 23 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
61/2020/QH14
64/2020/QH14
Luật thống kê 89/2015/QH13 23 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 01/2021/QH15
Luật kế toán 88/2015/QH13 20 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017 38/2019/QH14
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 87/2015/QH13 20 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật an toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 19 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 85/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 9, 2015
Luật an toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2017 59/2020/QH14
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 82/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Kiểm toán nhà nước 81/2015/QH13 24 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 55/2019/QH14
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 22 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 63/2020/QH14 2020
Luật thú y 79/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 21/2017/QH14
Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 132/TB-BST (đính chính)
48/2019/QH14
Luật tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 21/2017/QH14
47/2019/QH14
Luật tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 47/2019/QH14
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 75/2015/QH13 9 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016
Luật giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 27 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 97/2015/QH13
21/2017/QH14
43/2019/QH14
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 69/2014/QH13 26 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 35/2018/QH14
Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 25 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 61/2020/QH14
Luật nhà ở 65/2014/QH13 25 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 40/2019/QH14
61/2020/QH14
62/2020/QH14
64/2020/QH14
03/2022/QH15
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 63/2014/QH13 24 tháng 11, 2014 1 tháng 6, 2015
Luật tổ chức Tòa án nhân dân 62/2014/QH13 24 tháng 11, 2014 1 tháng 6, 2015
Luật hộ tịch 60/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016
Luật căn cước công dân 59/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016 68/2020/QH14
Luật bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016 84/2015/QH13
35/2018/QH14
45/2019/QH14
Luật tổ chức Quốc hội 57/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016 65/2020/QH14
Luật hải quan 54/2014/QH13 23 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 71/2014/QH13
35/2018/QH14
Luật công chứng 53/2014/QH13 20 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 28/2018/QH14
Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 19 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015
Luật phá sản 51/2014/QH13 19 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 2573/UBPL13
Luật xây dựng 50/2014/QH13 18 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 03/2016/QH14
35/2018/QH14
40/2019/QH14
62/2020/QH14
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 47/2014/QH13 16 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 51/2019/QH14
23/2023/QH15
Luật đất đai 45/2013/QH13 29 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014 35/2018/QH14
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 44/2013/QH13 26 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014 21/2017/QH14
35/2018/QH14
Luật đấu thầu 43/2013/QH13 26 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014 03/2016/QH14
04/2017/QH14
40/2019/QH14
64/2020/QH14
03/2022/QH15
Luật tiếp công dân 42/2013/QH13 25 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 25 tháng 11, 2013 1 tháng 1, 2015 35/2018/QH14
Luật việc làm 38/2013/QH13 16 tháng 11, 2013 1 tháng 1, 2015
Luật Hòa giải ở cơ sở 35/2013/QH13 20 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014
Luật Phòng, chống thiên tai 33/2013/QH13 19 tháng 6, 2013 1 tháng 5, 2014 60/2020/QH14
18/2023/QH15
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 30/2013/QH13 19 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014 35/2018/QH14
Luật Khoa học và công nghệ 29/2013/QH13 18 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014 28/2018/QH14
Luật Phòng, chống khủng bố 28/2013/QH13 12 tháng 6, 2013 1 tháng 10, 2013
Luật Thủ đô 25/2012/QH13 21 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013
Luật Hợp tác xã 23/2012/QH13 20 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013
Luật Dự trữ Quốc Gia 22/2012/QH13 20 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013 21/2017/QH14
Luật Xuất bản 19/2012/QH13 20 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013 35/2018/QH14
Luật Biển Việt Nam 18/2012/QH13 21 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Tài nguyên nước 17/2012/QH13 21 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 08/2017/QH14
35/2018/QH14
72/2020/QH14
Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 21 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 35/2018/QH14
Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 7, 2013 54/2014/QH13
18/2017/QH14
67/2020/QH14
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Giám định tư pháp 13/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 35/2018/QH14
56/2020/QH14
Luật Công đoàn 12/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Giá 11/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 61/2014/QH13
64/2020/QH14
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 09/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 5, 2013 28/2018/QH14
Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 32/2013/QH13
74/2014/QH13
97/2015/QH13
34/2018/QH14
Luật Bảo hiểm tiền gửi 06/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 32/2013/QH13
Luật Cơ yếu 05/2011/QH13 26 tháng 11, 2011 1 tháng 2, 2012
Luật Đo lường 04/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012 35/2018/QH14
Luật Khiếu nại 02/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012 42/2013/QH13
Luật Lưu trữ 01/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012
Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 29 tháng 3, 2011 1 tháng 1, 2012 97/2015/QH13
Luật Phòng, chống mua bán người 66/2011/QH12 29 tháng 3, 2011 1 tháng 12, 2012
Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 17 tháng 11, 2010 1 tháng 7, 2011 35/2018/QH14
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 59/2010/QH12 17 tháng 11, 2010 1 tháng 7, 2011 35/2018/QH14
Luật Viên chức 58/2010/QH12 15 tháng 11, 2010 1 tháng 1, 2012 52/2019/QH14
Luật Thuế bảo vệ môi trường 57/2010/QH12 15 tháng 11, 2010 1 tháng 1, 2012
Luật Trọng tài thương mại 54/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật người khuyết tật 51/2010/QH12 29 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011 32/2013/QH13
Luật Các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 29 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011 17/2017/QH14
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46/2010/QH12 16 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 7, 2011 28/2018/QH14
Luật nuôi con nuôi 52/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 50/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011 28/2018/QH14
Luật Bưu chính 49/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 48/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2012
Luật Thuế tài nguyên 45/2009/QH12 25 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010 71/2014/QH13
Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010 09/2022/QH15
Luật Viễn thông 41/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010 21/2017/QH14
23/2018/QH14
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 40/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 1, 2011 21/2017/QH14
Luật Người cao tuổi 39/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 33/2009/QH12 18 tháng 6, 2009 2 tháng 9, 2009 19/2017/QH14
Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 29 tháng 6, 2009 1 tháng 1, 2010 77/2015/QH13
35/2018/QH14
40/2019/QH14
61/2020/QH14
Luật Lý lịch tư pháp 28/2009/QH12 17 tháng 6, 2009 1 tháng 7, 2010
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 4, 2009 70/2014/QH13
71/2014/QH13
106/2016/QH13
03/2022/QH15
Luật Thi hành án dân sự 26/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 64/2014/QH13
23/2018/QH14
03/2022/QH15
Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 32/2013/QH13
46/2014/QH13
97/2015/QH13
35/2018/QH14
68/2020/QH14
Luật Quốc tịch Việt Nam 24/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 56/2014/QH13 2014
Luật Giao thông đường bộ 23/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 35/2018/QH14
44/2019/QH14
2019
Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 32/2013/QH13
67/2014/QH13
Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 1, 2010 52/2019/QH14
Luật Đa dạng sinh học 20/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 35/2018/QH14
Luật Năng lượng nguyên tử 18/2008/QH12 6 tháng 12, 2008 1 tháng 1, 2009 35/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 15/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 45/2013/QH13 2013
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 32/2013/QH13
71/2014/QH13
61/2020/QH14
Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 31/2013/QH13
71/2014/QH13
106/2016/QH13
Luật Hoạt động chữ thập đỏ 11/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009
Luật Tương trợ tư pháp 08/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008
Luật Hóa chất 06/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 28/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 35/2018/QH14
Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 1, 2009 26/2012/QH13
71/2014/QH13
954/2020/UBTVQH14
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 03/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 15/2008/QH12
35/2018/QH14
2008
Luật Đê điều 79/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007 15/2008/QH12
35/2018/QH14
60/2020/QH14
18/2023/QH15
2008
Luật Thể dục, thể thao 77/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007 26/2018/QH14
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 75/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007
Luật Bình đẳng giới 73/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 35/2018/QH14
Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 21/2017/QH14
Luật Hàng không dân dụng 66/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 45/2013/QH13
61/2014/QH13
18/2023/QH15
Luật Luật sư 65/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 20/2012/QH13
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 64/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 71/2020/QH14
Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11 29 tháng 11, 2005 1 tháng 3, 2006
Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 29 tháng 11, 2005 1 tháng 7, 2006 36/2009/QH12
42/2019/QH14
07/2022/QH15
2009
2019
2022
Luật Các công cụ chuyển nhượng 49/2005/QH11 29 tháng 11, 2005 1 tháng 7, 2006
Luật Thương mại 36/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 05/2017/QH14
44/2019/QH14
Luật An ninh Quốc gia 32/2004/QH11 3 tháng 12, 2004 1 tháng 7, 2005
Luật Điện lực 28/2004/QH11 3 tháng 12, 2004 1 tháng 7, 2005 24/2012/QH13
28/2018/QH14
03/2022/QH15
Luật Giao thông đường thủy nội địa 23/2004/QH11 15 tháng 6, 2004 1 tháng 1, 2005 48/2014/QH13
97/2015/QH13
35/2018/QH14
44/2019/QH14
2018
Luật Thi đua, khen thưởng 15/2003/QH11 26 tháng 11, 2003 1 tháng 7, 2004 47/2005/QH11
32/2009/QH12
39/2013/QH13
2005
2009
Luật Biên giới quốc gia 06/2003/QH11 17 tháng 6, 2003 1 tháng 1, 2004 66/2020/QH14
Luật Di sản văn hóa 28/2001/QH10 29 tháng 6, 2001 1 tháng 1, 2002 32/2009/QH12 2009
Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 29 tháng 6, 2001 4 tháng 10, 2001 40/2013/QH13
Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 16/1999/QH10 21 tháng 12, 1999 1 tháng 4, 2000 19/2008/QH12
72/2014/QH13
48/2019/QH14
2008
2014
Luật Khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH10 2 tháng 12, 1998 1 tháng 1, 1999 26/2004/QH11
58/2005/QH11
02/2011/QH13
03/2011/QH13
42/2013/QH13
Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 23-L/CTN 10 tháng 7, 1993 1 tháng 1, 1994
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 21-LCT/HĐNN8 30 tháng 6, 1989 11 tháng 7, 1989