Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/673

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

mur; ma quỉ nó nghét ta, nó có nhéo chước dĕổ lào᷄ người ta, nó đi, nó Iai, nó muấn ta ſa đia ngục cu᷄̀, diabolus ille odit nos ille habet multas artes ad inducendum corda hominum, ille it, ille redit, ille cupit, vt nos cum ipſo in infernum ruamus; illud, , ille, toties repetitum habet ſuam emphaſim: alia multa vſus ipſe docebit, hæc pauca prælibaſſe, ſufficit.


Errata Corrige.

Pag. 1. ſiguificatur pro ſignificatur. cõſcribiuer, conſcribitur. pag. 3. ệm, êm. pag. 5. proluſitanis, pro Luſitanis. pag. 6. ꞗơ, ꞗợ. pag. 7. v, mê, v mê. guet, nguẹt. ấer, aër. pag. 9. inſcrmus, infirmus. pag. 12. hamines, homines. pareicula, particula.pag. 13. chi, chị. tôi, tội. pag. 17. debct, debet. pag. 18. cu᷄ên, cŏên. pag. 20. nẹ, nọ. pag. 23. & alibi iêo, yêo.