Trang bị khóa

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được tạo ra tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Wikisource:Nospam4.518 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Trang Chính2.354 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:HideIfEmpty60 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Chú thích cuối trang174 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Tập tin:Wiki.png300 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 198090.613 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Mục lục Proofreadpage96 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Đầu đề Proofreadpage97 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thủy hử13 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Hộp thông báo đầu cuối trang138 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Luật Hôn nhân và gia đình nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa10.425 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Đầu đề16.823 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Tác gia7.850 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Thông tin văn kiện1.605 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương I7.744 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương II6.996 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương III8.595 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương VII5.748 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương VI17.079 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương V12.617 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương IV3.174 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Luật sửa đổi bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 200540.650 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương XI1.177 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương VIII9.274 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương VII5.526 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương XII27.344 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương XII804 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương X6.933 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương IX5.502 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương VIII9.554 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương I7.996 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương V12.580 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Wikisource:Thay đổi gần đây3.830 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Hai sắc hoa Tigôn2.646 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Kolega23572.077 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
09:06, ngày 16 tháng 3 năm 2015 Bản mẫu:Chờ xóa1.153 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Trang quan trọng có nhiều người xem
04:32, ngày 10 tháng 4 năm 2015 Thảo luận:Trang Chính12.473 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Trang quan trọng có nhiều người xem: Hình được trình bày trên tất cả mọi trang tại đây trên các màn hình phân độ giải cao
16:53, ngày 8 tháng 7 năm 2016 Thảo luận:Trang Chính12.473 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bị spam quá mức
04:32, ngày 10 tháng 4 năm 2015 Wikisource:Thảo luận7.340 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Trang quan trọng có nhiều người xem: Hình được trình bày trên tất cả mọi trang tại đây trên các màn hình phân độ giải cao
03:44, ngày 17 tháng 7 năm 2016 Wikisource:Thảo luận7.340 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bị phá hoại quá mức
07:19, ngày 22 tháng 8 năm 2016 Thảo luận Wikisource:Biểu quyết phong cấp170 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bị phá hoại quá mức
01:58, ngày 24 tháng 8 năm 2016 Bản mẫu:Chỗ thửtrống vô hạn Tranminh360 (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bị spam quá mức
04:29, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Chính đề Việt Nam13 byte vô hạn Tranminh360 (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn trang vi phạm bản quyền bị tạo lại nhiều lần
22:42, ngày 28 tháng 1 năm 2018 Wikisource:Chỗ thử35 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Wikisource:Chỗ thử đổi thành Trợ giúp:Chỗ thử: Đưa ra khỏi không gian tên Wikisource để kích hoạt Trình soạn thảo trực quan
22:48, ngày 28 tháng 1 năm 2018 Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang/Nguồn4.113 byte vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều
03:19, ngày 5 tháng 11 năm 2018 Mô đun:Bản đồ định vị20.316 byte vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều
23:55, ngày 10 tháng 11 năm 2018 Wikisource:Twinkle/Preferences2.033 byte vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều
23:14, ngày 13 tháng 11 năm 2018 Bản mẫu:Fmbox61 byte vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Bản mẫu:Fmbox đổi thành Bản mẫu:Hộp thông báo đầu cuối trang: Việt hóa
22:02, ngày 23 tháng 2 năm 2019 Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)977 byte vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Tác phẩm chọn lọc tháng 3 năm 2019
22:40, ngày 28 tháng 2 năm 2019 Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc77 byte vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Trang quan trọng có nhiều người xem
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối