Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


Trang
Chương VII. Nước Pháp lấy Nam-kỳ 253 — 265
Chương VIII. Giặc-giã ở trong nước 267 — 275
Chương IX. Quân nước Pháp lấy Bắc-kỳ lần thứ nhất 277 — 287
Chương X. Tình-thế nước Nam từ năm Giáp-tuất về sau 289 — 295
Chương XI. Quân nước Pháp lấy Bắc-kỳ lần thứ hai 297 — 301
Chương XII. Cuộc bảo-hộ của nước Pháp 303 — 313
Chương XIII. Chiến-tranh với nước Tàu 315 — 320
Chương XIV. Loạn ở Trung-kỳ 321 — 331
Chương XV. Việc đánh dẹp ở Trung-kỳ và ở Bắc-kỳ 333 — 343
Chương XVI. Công-việc của người Pháp tại Việt-nam 345 — 354
TỔNG - KẾT 353 — 354
NIÊN - BIỂU 355 — 363

BẢN - ĐỒ

1. Nước Nam về đời chúa Trịnh và chúa Nguyễn 33
2. Nước Nam về đời Minh-mệnh 225

BIỂU - ĐỒ

1. Mạc-triều thế-phổ 28
2. Hậu-Lê thế-phổ 71
3. Nguyễn-thị thế-phổ 91
4. Trịnh-thị thế-phổ 119
5. Tiền-Nguyễn ( Tây-sơn ) thế-phổ 166
6. Nguyễn-triều thế-phổ 349