Wikisource:Hiệu đính của tháng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hàng tháng, cộng đồng Wikisource sẽ chọn ra một văn kiện cần được hiệu đính. Mục đích của dự án này là tăng số văn kiện được hiệu đính tại Wikisource và giúp cải thiện chất lượng chung của dự án.

Tác phẩm cần Hiệu đính của Tháng
Như Tây nhựt trình của

Trương Minh Ký.

Lần trước: Tôn Ngô binh pháp
Mời các thành viên quan tâm hiệu đính tác phẩm để nâng cao sự toàn vẹn và tin cậy của Wikisource.Cộng tác trước[sửa]