Ấu học khải mông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ấu học khải mông  (1892) 
của Trương Minh Ký

Sách dạy chữ Hán vỡ lòng bao gồm 20 bài và phần ngữ liệu chữ Hán ở cuối sách.

幼 學 啟 蒙

ẤU HỌC KHẢI MÔNG


COURS GRADUÉ

DE

LANGUE CHINOISE ÉCRITE

PAR

THẾ-TẢI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

Officier d’Académie.
Chevalier du Đại-nam et du Cao-mang.
Ancien professeur de chinois au collège Indigène.
INTERPRÈTE AU TITRE EUROPÉEN

Nhược thăng cao, tất tự hạ;
nhược trắc hà, tất tự nhỉ.
Y-doãn.


SAIGON

Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie


1892

幼 學 啟 蒙

ẤU HỌC KHẢI MÔNG


COURS GRADUÉ

DE

LANGUE CHINOISE ÉCRITE

PAR

THẾ-TẢI, TRƯƠNG-MINH-KÝ
Officier d’Académie.
Chevalier du Đại-nam et du Cao-mang.
Ancien professeur de chinois au collège Indigène.
INTERPRÈTE AU TITRE EUROPÉEN AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Nhược thăng cao, tất tự hạ;
nhược trắc hà, tất tự nhỉ.
Y-doãn.


SAIGON
Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie


1892

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.