Bản mẫu:Danh sách tác phẩm chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm chọn lọc sửa
Thời gian Tác phẩm
2023
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Ghi chú
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Danh sách các tác phẩm chọn lọc trên Wikisource.

{{danh sách tác phẩm chọn lọc}}

Thêm danh sách tác phẩm chọn lọc trong năm mới[sửa]

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm
 | năm = 
 | 1  = 
 | 2  = 
 | 3  = 
 | 4  = 
 | 5  = 
 | 6  = 
 | 7  = 
 | 8  = 
 | 9  = 
 | 10  = 
 | 11  = 
 | 12  = 
 | rộng =
}}

Thêm các tác phẩm chọn lọc trong tương lai[sửa]

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm
 | năm = 2019
 | 3  = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 ...

Các tham số sau có thể thay thế cho nhau:

 | 3    = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 | tháng 3 = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 | tháng ba = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]

Ví dụ trên cũng có thể viết là:

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm | năm=2019 | | | [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)|tác phẩm tháng ba]] }}

Nếu trong tháng không có tác phẩm chọn lọc nào, hãy dùng m-dash, tức là "—", cho tháng đó.

Xem thêm[sửa]