Bản mẫu:Danh sách tác phẩm chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm chọn lọc sửa
Thời gian Tác phẩm
2020
Tháng 1
Tháng 2 Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Định ước
Tháng 3 Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9 Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam
Tháng 10 Đông Dương ngày xưa và ngày nay
Tháng 11
Tháng 12
Ghi chú
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa]

Danh sách các tác phẩm chọn lọc trên Wikisource.

{{danh sách tác phẩm chọn lọc}}

Thêm danh sách tác phẩm chọn lọc trong năm mới[sửa]

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm
 | năm = 
 | 1  = 
 | 2  = 
 | 3  = 
 | 4  = 
 | 5  = 
 | 6  = 
 | 7  = 
 | 8  = 
 | 9  = 
 | 10  = 
 | 11  = 
 | 12  = 
 | rộng =
}}

Thêm các tác phẩm chọn lọc trong tương lai[sửa]

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm
 | năm = 2019
 | 3  = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 ...

Các tham số sau có thể thay thế cho nhau:

 | 3    = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 | tháng 3 = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]
 | tháng ba = [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]]

Ví dụ trên cũng có thể viết là:

| colspan="2" | {{danh sách tác phẩm chọn lọc/năm | năm=2019 | | | [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)|tác phẩm tháng ba]] }}

Nếu trong tháng không có tác phẩm chọn lọc nào, hãy dùng m-dash, tức là "—", cho tháng đó.

Xem thêm[sửa]