Gia Long tẩu quốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Gia Long tẩu quốc  (1930) 
của Tân Dân Tử

Tác phẩm Gia Long tẩu quốc được ông Tân Dân Tử khởi thảo vào năm 1928 và hoàn thành trong năm 1929, đến năm 1930 đem in tại nhà Bảo Tồn (Chợ Lớn). Tiểu thuyết này gồm 27 hồi, chia làm 5 tập và đã được công chúng văn chương ái mộ tới mức nhà Xưa Nay phải tái bản nhiều lần vào năm 1932.

Trích dẫn từ Gia Long tẩu quốc của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

Quyển I Giá: 0$50


LỊCH-SỮ TIỄU-THUYẾT

GIA-LONG TẨU-QUỐC

Tác-giã: TÂN-DÂN-TỮ, Cholon

XUẤT BẢN NĂM 1930 SAIGON.-IMP. BẢO-TỒN
M. TÂN - DÂN - TỮ
IN TẠI NHÀ IN BẢO-TỒN
MADAME DIEP-VAN-KY
23, Rue Filippini, 23
SAIGONCÁC SÁCH DÙNG ĐỂ KÊ CỨU
LISTE DES OUVRAGES CONSULTÉS PAR L'AUTEUR


ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Tiền biên
ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Chánh biên
VIỆT NAM LƯỢC-SỬ của Trần-trọng-Kim
GIA-ĐỊNH THONG-CHÍ của Trịnh-hoài-Đức
HISTOIRE D'ANNAM P. Charles Maybon
HISTOIRE D'ANNAM P. Pétrus Ký
DESCRIPTION DE GIA-ĐỊNH P. Capitain-Aubaret
BULLETIN DES AMIS DU VIEUX HUẾ.


Bộ GIA-LONG-TẨU-QUỐC nầy tác-giả giử
bản quyền, cấm không ái được dịch diễn
ra mà hát mà không xin phép tác-giả


TOUS DROÍT RÉSERVÉS


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)