Bước tới nội dung

Vương Dương Minh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vương Dương Minh  (1944) 
của Phan Văn Hùm

PHAN VAN HUM

VƯƠNG
DƯƠNG MINHTỦ SÁCH TRIẾT HỌC
TANVIET


VƯƠNG DƯƠNG MINH

PHAN VĂN HÙMVương dương Minh
THÂN THẾ VÀ HỌC THUYẾTTRONG
TỦ SÁCH TRIẾT HỌC
TÂN VIỆT
1944

VƯƠNG DƯƠNG MINH IN LẦN THỨ
NHẤT NGOÀI NHỮNG BẢN THƯỜNG
CÓ IN RIÊNG HAI BẢN CHO NHÀ
XUẤT BẢN ĐÁNH DẤU T. V, L. Q.
N. HAI BẢN ĐÁNH DẤU, P. V. H.
VÀ L. V. V. BA BẢN ĐÁNH DẤU
H. T. K - H. V. N - D. T. T. VÀ TÁM
BẢN ĐÁNH DẤU A. B. C - D. E. F. G

Bản

Thành tặng

Bác Sĩ HỒ TÁ-KHANH
Bác-Sĩ HỒ VĂN-NHỰT
Bác Sĩ DƯƠNG-TẤN-TƯƠI

Để giãi lòng kính mến, trĩu nặng ơn châu toàn

Phan Văn Hùm

trang
TỰA 9
PHẦN NHẤT
THÂN THẾ 13
I. Thế hệ 15
II. Thuở ấu thơ 35
III. Thuở tìm học 45
IV. Tìm đạo 65
V. Đi đày 77
VI. Được đạo 93
VII. Lập huân công 105
A BÌNH GIẶC LƯU KHẤU 115
1. bình giặc chương châu 117
2. phủ dụ tặc sào 133
3. bình giặc hoành thủy và thũng cương 144
4. bình giặc lợi đầu 160
5. vinh dự không màng 177
B. ĐẸP LOẠN THẦN HÀO 186
VIII. Lưỡi mối miệng lằn 219
IX. Bá tước bỏ quên 231
X. Công nghiệp cuối cùng 247
A BÌNH GIẶC TƯ ÂN 247
B BÌNH GIẶC BÁT TRẠI VÀ ĐOẠN ĐẰNG 264
XI. Bơ vơ lữ thấn 273
PHẦN NHÌ
HỌC THUYẾT 285
I. Thời đại của Vương Dương Minh 287
II. Tâm, khởi điểm của Vương học 291
III. Lương tri cơ, sở của Vương học 319
IV. Tri hành hiệp nhất, cấu tạo của Vương học 341
V. Trí lương tri, hoàn thành của ương học 359
VI. Tiếp dẫn của Vương học 371
1. cách vật 372
2. cùng lý 392
3. bác văn 395
4 duy tinh 401
5. minh thiện 414
6. thân dân 418
7. quan niệm giáo dục 445
VII. QUI KẾT 459
PHỤ LỤC
1. Bài tựa tiễn biệt ông Trạm Cam Tuyền 471
2. Hà lậu hiên ký 475
3. Quân tử đình ký 479
4. Bài ký tả về cái chí khí Tòng Ngô đạo nhân 488
5 Vương học sang Nhật 490
CỤ SÀO NAM VỀ VƯƠNG HỌC 493
Sách báo tham khảo 497
MỤC LỤC 499

VƯƠNG DƯƠNG MINH IN LẦN
THỨ NHẤT TẠI NHÀ IN ĐÔNG
DƯƠNG
HANOIKIỂM DUYỆT
XONG NGÀY
15 NOVEMBRE 1943 —
ĐƯỢC PHÉP I. P. P. SỐ 597 —
NGÀY 22 DÉCEMBRE 1943


Permis d'imprimer N· 597 du 22 Décembre 1943
délivré par le Service local de l'I. P. P. du Tonkin

潘文
 王陽明 

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm 1946, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.