Wikisource:Thẻ bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục Thẻ bản quyền
Các tác phẩm phải được ghi thẻ bằng một bản mẫu chỉ rõ tình trạng bản quyền của nó là phù hợp với quy định về bản quyền của Wikisource. Hãy lựa chọn giấy phép thích hợp từ các thể loại dưới đây. Các bản mẫu tại trang này được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự được ưu tiên khi sử dụng nhất; bản mẫu đầu tiên là bản mẫu được khuyên dùng. Xin chú ý rằng các giấy phép phi thương mại, sử dụng hợp lý, và đa số các giấy phép bản quyền khác đều không được chấp nhận; xem quy định bản quyền.

Chú ý rằng trong một số trường hợp, có thể áp dụng nhiều hơn một thẻ.

Đối với các văn bản hành chính, xem Văn bản hành chính.

Giấy phép phổ quát (nên dùng)[sửa]

Phạm vi công cộng[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-cũ}}

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
{{PVCC-tác giả-phát hành}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó đã được tác giả phát hành ra phạm vi công cộng.

 
{{PVCC-phát hành}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì chúng đã được người giữ bản quyền phát hành ra phạm vi công cộng.

 
{{PVCC-tôi}}

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.

 


{{Đa giấy phép PVCC}}
Đa giấy phép chuyển vào phạm vi công cộng
Tôi đồng ý rằng các đóng góp văn kiện phù hợp với nhiều giấy phép của tôi, trừ khi có quy định khác, được phát hành theo GFDL và được chuyển vào phạm vi công cộng. Xin lưu ý các thành viên khác có thể không làm như vậy, vì vậy nếu bạn muốn sử dụng đóng góp của tôi thuộc phạm vi công cộng, vui lòng xem hướng dẫn đa giấy phép.{{PVCC-không đủ chuẩn}}

Tác phẩm này không phù hợp để giữ bản quyền và do đó nó thuộc phạm vi công cộng, vì nó chỉ chứa thông tin là tài sản chung và không chứa quyền tác giả gốc.

 
{{PVCC-cũ-80}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
{{PVCC-cũ-75}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
{{PVCC-cũ-70}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
{{PVCC-vô danh-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh95 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 
{{PVCC-nghệ thuật}}

Hình này thuộc phạm vi công cộng ở nhiều quốc gia vì là một hình thức tái tạo của một tác phẩm nghệ thuật đã hết hạn bản quyền.

 
{{PVCC-tuyên ngôn}}

Tác phẩm này được giả định rằng nó được phát hành vào phạm vi công cộng dưới hình thức một bản tuyên ngôn, diễn văn hoặc thư ngỏ công khai mà không được cấp phép bản quyền.
Nếu phát hiện một tác phẩm được cấp phép bản quyền, tác phẩm đó nên được tẩy trống và thảo luận tại có thể vi phạm bản quyền. Bản mẫu này chỉ nên dùng sau khi đã xác minh rằng tác phẩm không được cấp phép bản quyền.


Bản mẫu này đang gây tranh cãi tại Wikisource tiếng Anh, vì vậy tốt nhất đừng sử dụng bản mẫu này.
 

Giấy phép phạm vi công cộng tự động[sửa]

Pvcc/Hoa Kỳ[sửa]

Chú ý: Wikisource tiếng Việt không chấp nhận các tác phẩm xuất bản trước năm 1928 mà vẫn còn bản quyền ở Việt Nam, do hạn chế của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả + 50 năm. Chi tiết xem tại oldwikisource:Wikisource:Subdomain coordination, hàng vi:. Các tác phẩm được xuất bản tại Hoa Kỳ trước năm 1928 có thể áp dụng các thẻ quyền này. Quy định này có thể thay đổi thông qua thảo luận.

{{Pvcc/Hoa Kỳ}} dành cho các tác phẩm đủ điều kiện của {{PVCC-Hoa Kỳ}}, nhưng với chức năng cải tiến. Tùy thuộc vào thời gian tác giả chết, sử dụng {{Pvcc/Hoa Kỳ|năm tác giả chết}} sẽ tự động lựa chọn:

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-cũ-99-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 99 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-80-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-75-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-70-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-60-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-50-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-30-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 30 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-25-Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 25 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
Pvcc/1996[sửa]

Chú ý: Wikisource tiếng Việt vẫn chấp nhận các tác phẩm đã hết hạn bản quyền ở Việt Nam nhưng chưa hết hạn bản quyền ở Hoa Kỳ do không được chuyển vào phạm vi công cộng ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998 theo Tuyên cáo 7161. Chi tiết xem tại Thảo luận Thành viên:Vinhtantran/Lưu 1#Wikilivres. Wikimedia Foundation vẫn cho phép lưu trữ các tác phẩm này ở Wikisource.

{{Pvcc/1996}} dành cho các tác phẩm đủ điều kiện của {{PVCC-1996}}, nhưng với chức năng cải tiến. Tùy thuộc vào thời gian tác giả chết, sử dụng {{Pvcc/1996|năm tác giả chết}} sẽ tự động lựa chọn:

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-cũ-100-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 100 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-99-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 99 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-80-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-75-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-70-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-60-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-cũ-50-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
Pvcc-vô danh-1996[sửa]

Chú ý: Wikisource tiếng Việt vẫn chấp nhận các tác phẩm đã hết hạn bản quyền ở Việt Nam nhưng chưa hết hạn bản quyền ở Hoa Kỳ do không được chuyển vào phạm vi công cộng ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998 theo Tuyên cáo 7161. Chi tiết xem tại Thảo luận Thành viên:Vinhtantran/Lưu 1#Wikilivres. Wikimedia Foundation vẫn cho phép lưu trữ các tác phẩm này ở Wikisource.

{{PVCC-vô danh-1996}} dành cho các tác phẩm vô danh và bí danh đủ điều kiện của {{PVCC-1996}}. Tùy thuộc vào thời gian tác phẩm vô danh và bí danh được công bố, sử dụng {{PVCC-vô danh-1996|năm tác phẩm được công bố}} sẽ tự động lựa chọn:

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-vô danh-80-1996}}

Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh80 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 


{{PVCC-vô danh-70-1996}}

Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh70 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 


{{PVCC-vô danh-60-1996}}

Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh60 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 


PVCC-sau khi mất[sửa]

Chú ý: Thời hạn bảo hộ bản hộ bản quyền đối với các tác phẩm di cảo tại Việt Nam là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên (trước ngày 26 tháng 4 năm 2023). Xem Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 24. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023, thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm di cảo tại Việt Nam được thực hiện theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ. Xem Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 17.

{{PVCC-sau khi mất}} dành cho các tác phẩm được xuất bản sau khi tác giả mất (di cảo). Tùy thuộc vào thời gian tác phẩm di cảo được xuất bản, sử dụng {{PVCC-sau khi mất|năm tác phẩm di cảo được xuất bản}} sẽ tự động lựa chọn:

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-sau khi mất-99}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo99 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


{{PVCC-sau khi mất-70}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo70 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


{{PVCC-sau khi mất-60}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo60 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


{{PVCC-sau khi mất-50}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo50 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


{{PVCC-sau khi mất-25}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo25 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


Giấy phép tự do GNU[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{GFDL}}

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Giấy phép Nghệ thuật Tự do FAL[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{FAL}}

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Nghệ thuật Tự do FAL [1].

Creative Commons[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{CC-BY-SA-4.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 
{{Cc-by-4.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công Chưa chuyển đổi 4.0, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
{{Cc-by-3.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công Chưa chuyển đổi.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

 
{{CC-by-3.0-Hoa Kỳ}}

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0 Hoa Kỳ. Một cách tóm tắt: bạn được tự do phân phối và chỉnh sửa tập tin miễn là bạn ghi công tác giả hoặc người cấp giấy phép. Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

{{CC-BY-2.5}}

Tập tin này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công 2.5.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

 
{{CC-BY-2.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 2.0, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo sản phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
{{CC-BY-SA-3.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
{{CC-by-sa-3.0-Hoa Kỳ}}

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Hoa Kỳ. Một cách tóm tắt: bạn được tự do chia sẻ và tạo tác phẩm phái sinh của tập tin với điều kiện phải ghi công một cách hợp lý, và phải phân phối nó theo một giấy phép tương thích với giấy phép này.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

{{CC-BY-SA-2.0}}

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 2.0, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo sản phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Trường hợp đặc thù[sửa]

Phạm vi công cộng[sửa]

Phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-CP Hoa Kỳ-NASA}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra bởi Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ (NASA), có quy định bản quyền nói rằng "Tài liệu của NASA không được bảo hộ bản quyền trừ khi có ghi chú".
Xin lưu ý, việc sử dụng logo của NASA bị hạn chế theo quy định của pháp luật, nhưng đây không phải là hạn chế bản quyền

 
{{PVCC-CP Hoa Kỳ-VOA}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là tác phẩm của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cơ quan phát thanh và truyền hình đối ngoại chính thức của chính quyền liên bang Hoa Kỳ.

{{PVCC-CP Hoa Kỳ}}
{{PVCC-trong-CP Hoa Kỳ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105). Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể yêu cầu bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.[2] Mặc dù vậy, tác phẩm này có thể vẫn thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nếu:

 1. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm của Hoa Kỳ. HOẶC
 2. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác loại trừ bản quyền đối với các tác phẩm chính thức. HOẶC
 3. Bất kỳ bản quyền hợp lệ nào bên ngoài Hoa Kỳ đã hết hạn ở bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác.
 
{{PVCC-Sắc lệnh CP}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một sắc lệnh của chính phủ, địa phương hoặc nước ngoài. Xem § 313.6(C)(2) của Bản trích yếu III: Thực hành Văn phòng Bản quyền. Các tài liệu này bao gồm "đạo luật lập pháp, phán quyết của tòa án, quyết định hành chính, pháp lệnh công cộng, và các văn bản pháp lý chính thức tương tự" cũng như "bất kỳ bản dịch nào do nhân viên chính phủ thực hiện khi đang làm nhiệm vụ chính thức".

Các tài liệu này không bao gồm các tác phẩm của Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ, Liên Hiệp Quốc, hoặc bất kỳ cơ quan chuyên môn nào của Liên Hiệp Quốc. Xem Bản trích yếu III § 313.6(C)(2) và 17 U.S.C. 104(b)(5).


Một sắc lệnh của chính phủ không phải Hoa Kỳ có thể vẫn có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ. Tương tự như {{PVCC-trong-CP Hoa Kỳ}}, Thực hành Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ ở trên không ngăn cản việc các tiểu bang Hoa Kỳ hoặc các địa phương giữ bản quyền ở nước ngoài, tùy theo luật bản quyền nước ngoài và quy định tư pháp.
 
{{PVCC-1923}}

Tác phẩm này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928. Nó có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng).

{{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1923 đến năm 1977 mà không có thông báo bản quyền.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
{{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1978 đến ngày 1 tháng 3 năm 1989 mà không có thông báo bản quyền và không đăng ký bản quyền với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ trong vòng 5 năm tiếp theo.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
{{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
{{PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản}}

Tác phẩm ở Hoa Kỳ này thuộc phạm vi công cộng vì nó không được xuất bản hợp pháp với sự cho phép của người giữ bản quyền trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 và tác giả đã mất hơn bảy mươi (70) năm trước. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

 
{{PVCC-1996}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).

 
{{PVCC-URAA-cùng-năm}}

Tác phẩm này được xem như thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ trước năm 1964 trong cùng năm nó được xuất bản ở nước ngoài, và bản quyền không được gia hạn. Tuy nhiên, vì Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) yêu cầu một tác phẩm phải được xuất bản ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được xuất bản ở nước ngoài, tác phẩm này vẫn có thể có bản quyền. Xem thêm Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford để biết thêm thông tin.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 

Phạm vi công cộng bên ngoài Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-bên ngoài Anh}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở bên ngoài Vương quốc Anh vì tác giả đã mất ít nhất 100 năm.


Tuy nhiên, tác phẩm này được bảo hộ bản quyền vĩnh viễn tại Vương quốc Anh.

 

Phạm vi công cộng ở các quốc gia khác[sửa]

Xem thêm: Trợ giúp:Văn bản hành chính
Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-cũ-60}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Giấy phép này không thỏa mãn các yêu cầu của Quy định về bản quyền, vì Hoa Kỳ không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn nên nó không áp dụng được cho Hoa Kỳ là nơi đặt máy chủ của Wikisource. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
{{PVCC-cũ-50}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Giấy phép này không thỏa mãn các yêu cầu của Quy định về bản quyền, vì Hoa Kỳ không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn nên nó không áp dụng được cho Hoa Kỳ là nơi đặt máy chủ của Wikisource. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
{{PVCC-Afghanistan}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Afghanistan khi nước này chưa có luật bản quyền. Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Afghanistan cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

{{PVCC-Úc}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra ở Úc và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết.

Xem Hội đồng Bản quyền Úc (ACC), (Thời hạn bản quyền) (tháng 4 năm 2009).

{{PVCC-Canada}}
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó có nguồn gốc từ Canada và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết.

Theo Luật Bản quyền Canada, mọi bản quyền cá nhân hết hạn sau năm mươi năm kể từ khi tác giả mất. Các tác phẩm của Chính phủ thuộc về bản quyền Hoàng gia và hết hạn sau năm mươi năm kể từ khi xuất bản.

{{PVCC-Ethiopia}}
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Ethiopia.

Theo Chương XI Bộ Luật Dân sự Ethiopia năm 1960, bản quyền chỉ tồn tại trong suốt cuộc đời tác giả.

Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Ethiopia cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

{{PVCC-Ấn Độ}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết. Theo Luật Bản quyền Ấn Độ năm 1957, mọi tác phẩm được chuyển vào phạm vi công cộng sau sáu mươi năm tính từ đầu năm dương lịch sau đây (ví dụ vào năm 2023, trước ngày 1 tháng 1 năm 1963) sau khi tác giả chết.

{{PVCC-Ấn Độ-CWMG}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản trước năm 1923. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn, bao gồm Ấn Độ là quốc gia nguồn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, tức sáu mươi năm sau khi Gandhi mất, theo s. 22, Luật Bản quyền năm 1957 của Ấn Độ. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
{{PVCC-Iran}}
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ ví nó được tạo ra lần đầu tiên ở Iran, nơi có luật bản quyền không được công nhận theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Nó vẫn có bản quyền ở Iran cho đến 30 năm sau khi tác giả chết.

{{PVCC-trong-Iran}}
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc là Iran, nơi nó được xuất bản lần đầu tiên. Nó cũng tự do ở Hoa Kỳ, vì Luật bản quyền Iran không được công nhận, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Trong trường hợp tác phẩm cá nhân, tác giả đã mất ít nhất 30 năm về trước - còn trong trường hợp tác phẩm doanh nghiệp, nó đã được xuất bản ít nhất 30 năm về trước.

{{PVCC-Nga}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại Nga vì:

 • Tác giả đã chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1949 và chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (22 tháng 6 năm 1941 - 9 tháng 5 năm 1945) hoặc làm việc trong chiến tranh (chủ yếu liên quan đến các tác giả sinh trước năm 1930), hoặc
 • Tác phẩm được xuất bản vô danh hoặc bút danh trước ngày 1 tháng 1 năm 1943 và tên tác giả không được biết đến trong vòng 50 năm kể từ khi tác phẩm được xuất bản (trước ngày 1 tháng 1 năm 1993), hoặc
 • Tác phẩm được xuất bản vô danh hoặc bút danh sau ngày 1 tháng 1 năm 1943 và trước ngày 1 tháng 1 năm 1953 và tên tác giả không được biết đến trong vòng 70 năm kể từ khi tác phẩm được xuất bản, hoặc
 • Người tạo ra đã chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1953 và không chiến đấu hoặc làm việc trong chiến tranh

(Điều 1281 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga, Điều 6 Luật Liên bang số 231-FZ ngày 18 tháng 12 năm 2006)


Ngoài ra, một tác phẩm của Nga hoặc Liên Xô thuộc phạm vi công cộng tại Nga theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Nga vào năm 1996, và không đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ (là sự kết hợp việc Nga gia nhập Công ước Berne năm 1995, và 17 USC 104A với mốc quan trọng là ngày 1 tháng 1 năm 1996).

{{PVCC-Nam Phi}}

Tác phẩm này được tạo ra và xuất bản lần đầu tiên ở Nam Phi và hiện tại thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết. Theo Luật Bản quyền năm 1978, tác phẩm được chuyển vào phạm vi công cộng sau năm mươi năm tính từ cuối năm tác giả chết (trường hợp tác phẩm của chính phủ được tính từ cuối năm xuất bản).


Một tác phẩm của Nam Phi thuộc phạm vi công cộng ở Nam Phi theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng ở Nam Phi vào năm 1996, tức là nếu nó được xuất bản trước năm 1946 và không đăng ký bản quyền ở Hoa Kỳ. (Đây là quy định của 17 USC 104A với mốc quan trọng là ngày 1 tháng 1 năm 1996.)

{{PVCC-Việt Nam}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)

{{PVCC-Việt Nam-Vũ Trọng Phụng}}

Tác phẩm này nằm trong danh mục 28 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng (Số đỏ, Không một tiếng vang, Cạm bẫy người, Cuộc vui ít có, Hai hộp xì gà, Giông tố, Làm đĩ, Trúng số độc đắc, Lấy nhau vì tình, Kĩ nghệ lấy Tây, Phân bua, Bẫy tình...) được Hãng Bảo hộ bản quyền tác giả Việt Nam (nay là Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam) gia hạn thời hạn bảo hộ bản quyền thêm 30 năm tính từ năm 1989 và thuộc phạm vi công cộng ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Phạm vi công cộng của Liên Hiệp Quốc[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{PVCC-LHQ}}

Tác phẩm này được lấy từ một tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc. Chính sách của tổ chức này quy định hầu hết các văn bản đều thuộc phạm vi công cộng nhằm mục đích phổ biến "ngày càng rộng rãi các ý tưởng (nếu có) trong các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc".

Căn cứ vào văn bản Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2 của Liên Hiệp Quốc bằng tiếng Anh, các tác phẩm sau đây thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới:

 1. Các biên bản chính thức (biên bản hội nghị, biên bản theo đúng nguyên văn và bản tóm tắt, ...)
 2. Các tài liệu của Liên Hiệp Quốc có kèm theo biểu tượng Liên Hiệp Quốc
 3. Các tư liệu thông tin công cộng được thiết kế chủ yếu nhằm thông tin cho công chúng về hoạt động của Liên Hiệp Quốc (không bao gồm các tư liệu thông tin công cộng được dùng để bán).
{{PVCC-HQL}}

Tác phẩm này được lấy từ một tài liệu chính thức của Hội Quốc Liên. Tài sản của Hội Quốc Liên đã được chuyển giao cho Liên Hiệp Quốc khi Hội giải thể vào năm 1946. Chính sách của Liên Hiệp Quốc quy định hầu hết các văn bản đều thuộc phạm vi công cộng nhằm mục đích phổ biến "ngày càng rộng rãi các ý tưởng (nếu có) trong các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc".

Căn cứ vào văn bản Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2 của Liên Hiệp Quốc bằng tiếng Anh, các tác phẩm sau đây thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới:

 1. Các biên bản chính thức (biên bản hội nghị, biên bản theo đúng nguyên văn và bản tóm tắt, ...)
 2. Các tài liệu của Liên Hiệp Quốc có kèm theo biểu tượng Liên Hiệp Quốc
 3. Các tư liệu thông tin công cộng được thiết kế chủ yếu nhằm thông tin cho công chúng về hoạt động của Liên Hiệp Quốc (không bao gồm các tư liệu thông tin công cộng được dùng để bán, nếu thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ do bản quyền không được gia hạn hoặc không có thông báo bản quyền, hãy sử dụng {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}} hoặc {{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo}}) thay thế.

Biên dịch[sửa]

Tác phẩm biên dịch là các tác phẩm phái sinh. Chúng tạo thành bản quyền mới mà không ảnh hưởng đến tác phẩm gốc, do đó các giấy phép của cả tác phẩm gốc lẫn tác phẩm dịch đều phải được cung cấp.

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{Giấy phép dịch}}
Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Khung giấy phép áp dụng cho tình trạng bản quyền của nội dung gốc sẽ xuất hiện ở đây.

 
Bản dịch:
Bản dịch này không đưa ra thông tin bản quyền và có thể bị xóa.
Nếu bạn muốn giúp, xem Trợ giúp:Bản quyền hay gửi ý kiến.

 

Bản quyền không tự do[sửa]

Mã thẻ Hình dạng bản mẫu
{{Wikimedia giữ bản quyền}}

Trang này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, cho phép tự do sử dụng, phân phối và tạo các công cụ phái sinh, miễn là giấy phép không thay đổi và được ghi chú rõ ràng, và tác giả gốc được quy kết.
Ghi công cho: Wikimedia Foundation

 
{{Thiếu giấy phép}}
{{Thiếu giấy phép Hoa Kỳ}}
{{Tác giả giữ bản quyền}}

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy các tác phẩm của tác gia này vẫn được bảo hộ bản quyền, và không thể lưu trữ chúng trên Wikisource. Tuy nhiên, một số tác phẩm có thể thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tự do.

 
{{Không-PVCC-Hoa Kỳ-URAA}}

Tác phẩm này không thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì bản quyền của nó ở Hoa Kỳ được phục hồi theo Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) do nó vẫn có bản quyền ở quốc gia nguồn vào ngày URAA (ngày 1 tháng 1 năm 1996 trong hầu hết trường hợp, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998). Nó có bản quyền ở Hoa Kỳ đến 95 năm sau khi xuất bản lần đầu tiên. (Đến ít nhất năm 2047, nếu nó được xuất bản lần đầu tiên từ năm 1978 đến năm 2002).

Đây không phải là một giấy phép hợp lệ trên Wikisource; một giấy phép hợp lệ phải đi kèm thẻ này hoặc tác phẩm này sẽ bị xóa. Ngay cả khi thẻ này kèm theo một giấy phép hợp lệ, chúng tôi đang thử tìm biện pháp đối với các tác phẩm như thế này. Nếu bạn là người giữ bản quyền tác phẩm này, và không muốn nó được lưu trữ trên Wikisource, vui lòng liên hệ với cơ quan chỉ định của chúng tôi hoặc đề nghị xóa tác phẩm, giải thích tình hình.

 

Các giấy phép bị cấm sử dụng trên Wikisource[sửa]

Sau đây là các giấy phép bị cấm sử dụng trên Wikisource.

 • Creative Commons phi thương mại: bao gồm CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC-SA. Các giấy phép này bị cấm ở Wikisource.
 • Creative Commons không cho phép tạo tác phẩm phái sinh: bao gồm CC-BY-NC-ND, CC-BY-ND. Các giấy phép này bị cấm ở Wikisource.
 • Các tác phẩm chỉ cho phép sử dụng với mục đích phi thương mại hoặc không có phép tạo tác phẩm phái sinh khác: bị cấm ở Wikisource.
 • Sử dụng hợp lý: bị cấm ở Wikisource.
 • Tác phẩm mồ côi: là tác phẩm có bản quyền nhưng không thể liên hệ với giữ bản quyền tác phẩm đó. Tác phẩm mồ côi bị cấm ở Wikisource.
 • Giấy phép giả định: là tác phẩm không rõ tình trạng bản quyền nhưng có khả năng tương thích với một giấy phép hoặc tiểu chuẩn nào đó (ví dụ: {{PVCC-tuyên ngôn}}). Giấy phép giả định bị cấm ở Wikisource.
 • Không thể thực thi bản quyền: Một bản quyền hợp lệ ở Hoa Kỳ nhưng không thể thực hiện do hoàn cảnh cụ thể: bị cấm ở Wikisource.