Tác gia:Hồ Chí Minh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Tác gia:Nguyễn Ái Quốc)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hồ Chí Minh
(1890–1969)
Hồ Chí Minh (chữ Hán: 胡志明; 19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam, là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội và là Chủ tịch nước trong thời gian 1945-1969, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 - 1969, kiêm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 10 năm 1956 đến năm 1960.
Hồ Chí Minh

Tác phẩm viết về ông[sửa]

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy các tác phẩm của tác gia này vẫn được bảo hộ bản quyền, và không thể lưu trữ chúng trên Wikisource. Tuy nhiên, một số tác phẩm có thể thuộc phạm vi công cộng hoặc theo các điều khoản cấp phép miễn phí. Trừ khi có ghi chú khác, các tác phẩm này được bảo hộ bản quyền đến hết năm 2019. Hãy đăng nó lên Wikisource vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.