Tác gia:Quốc hội Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quốc hội Việt Nam
Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: Lập pháp, Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.
Trích dẫn từ Quốc hội Việt Nam của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
Quốc hội Việt Nam


Hiến pháp[sửa]

Hiến pháp hiện hành[sửa]

Hiến pháp đã hết hiệu lực một phần[sửa]

Hiến pháp đã hết hiệu lực toàn bộ[sửa]

Bộ luật[sửa]

Tên Số hiệu Ngày thông qua Ngày có hiệu lực Sửa đổi, bổ sung Ngày hết hiệu lực
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019 45/2019/QH14 20 tháng 11, 2019 1 tháng 1, 2021
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 101/2015/QH13 27 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 100/2015/QH13 27 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 2017 (bản hợp nhất)
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 95/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 92/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 91/2015/QH13 24 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2012 10/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 5, 2013 1 tháng 1, 2021
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 33/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 1 tháng 1, 2017
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 40/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004 24/2004/QH11 15 tháng 6, 2004 1 tháng 1, 2005 2011 (bản hợp nhất) 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003 19/2003/QH11 26 tháng 11, 2003 1 tháng 7, 2004 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 15/1999/QH10 21 tháng 12, 1999 1 tháng 7, 2000 2009 (bản hợp nhất) 1 tháng 7, 2016
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995 Không số 28 tháng 10, 1995 1 tháng 7, 1996 1 tháng 1, 2006
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1994 Không số 23 tháng 6, 1994 1 tháng 1, 1995 2002 (bản hợp nhất)
2006 (bản hợp nhất)
2007 (bản hợp nhất)
1 tháng 5, 2013
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1990 42-LCT/HĐNN8 30 tháng 6, 1990 1 tháng 1, 1991 1 tháng 1, 2006
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1988 Không số 28 tháng 6, 1988 1 tháng 1, 1989 1 tháng 7, 2004
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1985 Không số 27 tháng 6, 1985 1 tháng 1, 1986 1 tháng 7, 2000

Luật[sửa]

Luật đã hết hiệu lực toàn bộ[sửa]

Luật đã hết hiệu lực một phần (có luật sửa đổi, bổ sung)[sửa]

Luật hiện hành[sửa]

Luật chưa có hiệu lực[sửa]

Nghị quyết[sửa]


Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".